نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
دلنوشته  , _delnaveshte_

دلنوشته

دلنوشته  , _delnaveshte_

دلنوشته

14,441نــــفــــــر
عضو شده اند
14,441نفر عضو شده اند
99/04/23 00:15

گیرم غم روزگار سنگین باشد گیرم دل بی قرار غمگین باشد...

دلنوشته
گیرم غم روزگار سنگین باشد
گیرم دل بی قرار غمگین باشد

باید بکنیم بیستونی در خویش
تا اخر شاهنامه شیرین باشد
99