نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
دلنوشته  , _delnaveshte_

دلنوشته

دلنوشته  , _delnaveshte_

دلنوشته

14,429نــــفــــــر
عضو شده اند
14,429نفر عضو شده اند
99/04/11 14:47

خود نمی دانم که اندوهم ز چیست زیر لب گویم: چه خوش...

دلنوشته
خود
نمی دانم
که اندوهم ز چیست
زیر لب گویم: چه خوش رفتم؛
ز دست
99
32
2
9
علیرضا دلبر  , alirezadelbar0098
چهارشنبه 11 تیر ، 15:24
ادامه
نـــــازی  , 1371dele
چهارشنبه 11 تیر ، 15:07
عالی
ادامه