نرم افزار اندروید کلوب
خانواده عاشقانه ها , 4family

خانواده عاشقانه ها

خانواده عاشقانه ها , 4family

خانواده عاشقانه ها

1,026نــــفــــــر
عضو شده اند
1,026نفر عضو شده اند
بیشتر
94/10/29 17:27

روزگارا تو اگر سخت به من می گیری باخبر باش که پژمردن...

خانواده عاشقانه ها
روزگارا

تو اگر سخت به من می گیری باخبر باش که پژمردن من آسان نیست

گرچه دلگیرتر از دیروزم

گرچه فردایی غم انگیز مرا می خواند

لیک باور دارم دل خوشی ها کم نیست

زندگی باید کرد
99
آخرین مطالب خانواده عاشقانه ها
عكسهایی از انقلاب و 22 بهمن .•♥ .•♥ .•♥ .•♥ .•♥ .•♥ .•♥ .•♥ .•♥ .•♥ .•♥ .•♥ .•♥... بدون متن روزگارا تو اگر سخت به من می گیری باخبر باش که پژمردن... من دلم می خواهد ساعتی غرق درونم باشم!... همه دیواریم .... زمستان سلام دوستان!... بدون متن حکایت آدمیزاد خدایی هست سلام من به محرم السلام علی الرضیع الصغیر سلام بر آن شیر خوار کوچک... حجاب / حنان ترک علی  آن    شیر   میدان   شجاعت                 علی... غرور خـط ِ اشکی …میسـوزانـد صـورتـم را خوش به حال باد... زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن گردشـــی در کوچــه... طنز ترشیده های امروز جوانان دیروز آخرین بار که به عشق و شور زندگی نهفته در وجود خود... دست به دامن خداکه میشوم.... زندگی ، یک اثر هنریست .... عشق چست؟... پرسید تاریکترین نقطه جهان کجاست ؟... عرضی ندارم بانو فقط یادت باشد امروز که دختری در آینده... چقدر ندانستن ها و نفهمیدن هاست که از دانستن ها و... نیشی که نوش بود خدا شبیه هیچ کس نیست غرق تمنا زلال بودن