نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
sms , 31193

sms

sms , 31193

sms

1,061نــــفــــــر
عضو شده اند
1,061نفر عضو شده اند
85/05/27 07:30

هزینه های بین المللی sms تعرفه ارسال پیام کوتاه (SMS)...

sms
هزینه های بین المللی sms
تعرفه ارسال پیام کوتاه (SMS) به سایر کشورهاى دنیا که ایران با آنها رومینگ تلفن همراه برقرار کرده است.
به گزارش روابط عمومى شرکت مخابرات ایران، نرخ تعرفه ارسال (SMS) به کشور آلمان 1842 ریال، آذربایجان 99 ریال (به تمامى تعرفه 18 درصد به عنوان VAT اضافه مى شود) و افغانستان 4307 ریال است.
هزینه ارسال (SMS) به کشورهاى ارمنستان، انگلستان، امارات و ایتالیا نیز به ترتیب 438 ریال، 354 ریال 1642 ریال و 1934 ریال است.    
هزینه فرستادن پیام کوتاه به اتریش 2694 ریال (Movbilecom) و 3358 ریال از طریق سیستم (T-mobile) است.   
همچنین هزینه ارسال یک پیام کوتاه به بحرین و بلاروس 1311 ریال (MTC) و 933 (Bntelco) و 1226 ریال است.
هزینه ارسال (SMS) به کشورهاى پاکستان، ترکیه، دانمارک و کویت هم به ترتیب 2299 ریال، 1398 ریال، 3114 ریال و 0‎/05 دینار کویت است.
همچنین هزینه فرستادن پیام کوتاه به لیختن اشتاین 2788 ریال، لهستان 2004 ریال، نروژ 1548 ریال و عراق 1155 ریال است.
هزینه ارسال (SMS) به مراکش، سوئد، به ترتیب 4224 ریال، 2719 ریال، سوریه در شبکه داخلى 879 ریال و 1794 سایر شبکه ها، سوئیس 2647 ریال و سنگاپور 2004 ریال است.
هزینه ارسال پیام کوتاه (SMS) به عربستان در شکبه داخلى 0‎/3 ریال و سایر شبکه 1632 ریال است. هزینه ارسال (SMS) به عمان و فنلاند نیز 1362 ریال و 1853 ریال است. میزان هزینه فرستادن پیام کوتاه به فرانسه 2565 ریال (اپراتور  SFR) و 1703 ریال توسط اپراتور Bouy gues telecom و هزینه فرستادن (SMS) به قزاقستان 532 ریال است.
بنا بر گزارش شرکت مخابرات ایران، در ضمن به هزینه ارسال (SMS) به ارمنستان، اتریش و سوئیس به ترتیب 20 درصد، 20 درصد و 15 درصد به عنوان VAT اضافه مى شود.
  منبع : اینترنت
99