دانشکده اقتصاد و آمار علامه طباطبایی , 123456789club

دانشکده اقتصاد و آمار علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد و آمار علامه طباطبایی , 123456789club

دانشکده اقتصاد و آمار علامه طباطبایی

298نــــفــــــر
عضو شده اند
298نفر عضو شده اند
86/10/22 15:13

اقتصاد بتعریف دانشنامه ویکیپدیا اقتصاد دانشی است...

دانشکده اقتصاد و آمار علامه طباطبایی
اقتصاد بتعریف دانشنامه ویکیپدیا
اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می‌باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد. فهرست مندرجات ۱ اقتصاد خرد ۲ اقتصاد کلان ۳ زیر شاخه‌های علم اقتصاد ۴ مکاتب اقتصادی  اقتصاد خرد اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی می‌پردازد و درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و...) انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای می‌گیرند.  اقتصاد کلان اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن تراز بازرگانی خارجی, رشد اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد. نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.. زیر شاخه‌های علم اقتصاد اقتصاد سیاسی اقتصاد بین الملل اقتصاد رفاه مالیه اقتصاد کشاورزی اقتصاد صنعتی اقتصاد عمومی اقتصاد منابع طبیعی اقتصاد محیط زیست اقتصاد سنجی اقتصاد انرژی فلسفه اقتصادی اقتصاد توسعه اقتصاد شهری اقتصاد منطقه ای اقتصاد بخش عمومی اقتصاد مدیریت اقتصاد منابع پایان پذیر اقتصاد منابع تجدید پذیر اقتصاد خرد اقتصاد کلان برنامه ریزی اقتصادی اقتصاد ریاضی اقتصاد مهندسی اقتصاد نظری اقتصاد بازرگانی اقتصاد حمل و نقل تاریخ عقاید اقتصادی نظامهای اقتصادی فلسفه اقتصاد اقتصاد آموزش و پرورش اقتصاد بهداشت اقتصاد ورزش بودجه ریزی اقتصاد جمعیت اقتصاد جنگل مکاتب اقتصادی اخلاق گرایی (مکتب اسکولاستیک) مکتب سودا گری (مرکانتیلیسم) مکتب اصالت طبیعت (فیزیوکراسی) مکتب کلاسیک (سنت‌گرایی) مکتب نهادگرایی مکتب تاریخی قدیم سوسیالیسم تخیلی نیو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی) مکتب کینز نئو لیبرالیسم نیو کینزیسم مکتب شیکاگو (مانیتاریسم یا پول محوری) مکتب سوسیالیسم کلاسیکهای جدید جدید کینز گرایان جدید ساختارگرایان مکتب اتریش مکتب طرف داران طرف عرضه مکتب دورهای تجاری حقیقی
99