ایل بویراحمد , boyerahmad_tribe

ایل بویراحمد

ایل بویراحمد , boyerahmad_tribe

ایل بویراحمد

5,188نــــفــــــر
عضو شده اند
5,188نفر عضو شده اند
۞ به کلوب فرزندان عشایر ، ایل بویراحمد خوش آمدید.۞ www.boyerahmad.com۞ به کلوب فرزندان عشایر ، ایل بویراحمد خوش آمدید.۞ www.boyerahmad.comمشاهده کامل مشخصات
21 آبان 1387
هرجا از اسم بویراحمد استفاده شد منظور ((ایل بویراحمد)) است نه شهرستان بویراحمد(یاسوج)!!!

اعضاء

 • رضا س , wswsh
 • سجاد , sajaderfanasl
 • میثم امپراطور , barane_khial
 • امیر محمدی , ayatmah
 • 5188 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • آب نبات , abnabat1
 • مهستان , mahesstan
لیست لینکها تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.
لیست بحث ها تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.
ایل بویراحمد , boyerahmad_tribe
قوم لر , Lur

بارون خَشی داره ایایه چه زِلال
انگار خدا هم نِگَرونِ تیه کال
شاید که تَشِ عشقِ مِنه کِرده بَلالِش
کِ اُفتاسه وَ رو ایچنو هَی خَرسِ زِلالِش
ای گُل بخدا ایخِمِت اندازه ی جونم
یعنی که غَمِ عشق تو بُرناده اَمونُم
هر تال وَ مِرزِنگِ تو بِرنوی بُلَنده
هر پَلِ تو دو تا بافَه وَ بُرگَلِ تو کَمَنده
تا حرف تییَت اومه دلم لالِ تو وابی
آهویِ دلم کَهره یِ گیجالِ تو وابی
وابیدنه کَم سؤ تییَلُم مِن غَمِ دیریت
ایندازه وَرَه رَو تییَلم مِنِ غَمِ دیریت
بُلبُل بَخدا بُلبُلِ سِه تُشک نییبو
اَصلا اَبَدَاً خَرسِ تییَم خُشک نییبو
شَو سیر وَ سیلِ تو وُ زُلفَلِ تو نییبو
هر چی مُل مِنِ سَرِشِه دوتا پَل تو نییبو
صد بافه یِ اوریشمَ توَ داده یَه زُلفِت
پیچیدَه یَه اَما وَ نَظَر سادَه یَه زُلفِت
زُلفَل تو وَ رَه بُردُم وُ ایمونِمه دادُم
بی چونَه یَجا سَرِ کِشِ تو جونمَه دادُم
نازِ نَفَسی ، نازِلییِ مونسِ جونی
تَشتِ عَسَلِن ، لَویَلِ سُرخِ تو وُ دونی
دونی که حسابِ همه چی رَهتِه وَ دَهسُم
دونی که یُو چَن سالهِ کَلویی کَلَه مَهسُم
دونی که چِقَد ایخوُمِتُُ چَن کوچه کَلوتُم
سَرچِشمَه تِنی تِشنَی خَندَی بَکَلوتُم
دونی که گل مهرته سر حوصله کشتم
دونی که سَرِ تاوَیِ عشقِ تو بِرِشتُم
دونی که دِلُم کِرده پِغورمَه وُ گِله ای نی
دونی که میونِ خُمُ وخُت فاصله ای نی
بارون رَسی وُ شعرِ مو گُل کِردِ وُ گُلِ اِشکَفت
گُل مِن دَمِ دَر مَیلِ دُهُل کِردِ و گُل اِشکَفت
لَوخَنده وَری لَویَلِ هَر دار دیاره
بارون که بیا هَرکَنه سَر ذَوق ایاره
بارون که بیا رفته یه لاسِ مو همیشه
هم تَی تِنهِ شِش دُنگِ حَواسِ مو همیشه
مِث نَم نَمِ بارونِ بهاری تو وُ دونُم
یعنی که ذَرَی نَقص نداری تو وُ دونُم
لیسیده زبونی تشه زونِ بَلَلوسِت
کافَرکُشِن او برق تییَل مَهس وُ مَلوسِت
بابینه وَ عشقی که بُوینِت دَرایایه
پیغمبرَ هر دینیهَ دینِت دَرایایه
ایطو که دلِ تورِ مو وابیده اسیرت
دُونُم که یه رو ، رودِ مُو وَیبو دلِ شیرت
قربونِ یه کلغی بنیو هر چه درخته
نَونی یه نَفَس دیرِ تو بیدَن چِقَه سخت

احمد انصاری فهلیانی
ادامه
99
52
9
19
پارسا آذرخش , 13_parsa_33
شنبه 10 مهر ، 12:22
ای جووونم هااااای
ادامه
هستی کریمی , toseet
شنبه 10 مهر ، 15:33
احسنت وای شعر لری
ادامه
 , roya..b..r
یکشنبه 11 مهر ، 01:31
لایک
ادامه
ایل بویراحمد , boyerahmad_tribe
قوم لر , Lur


ﻣﺎﻟﻜﻨﻮﻥ "،ﻏﻢﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻛﻮﭺ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺣﺰﻥ ﺍﻧﺪﻭﻫﮕﯿن، ﺧﺎﺹ ﻭ ﻭﯾﮋﻩﺍﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ دارد
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻤﻪ ﺳﺒﺰﻱﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺭﺩﻱ ﻣﻲﻛﺸﺎﻧﺪ ﻭ ﺩﺷﺖ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺷﺶ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺩﺍﻣﻦ ﻛﻮﻩ ﺁﺭﺍﻡﺁﺭﺍﻡ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻲﺭﻭﺩ، ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺯﺍﻳﺶ ﺑﺎﺩﻫﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ ."
ﻣﺎﻟﻜﻨﻮﻥ " ﺁﻳﻴﻨﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﺩﻳﺮﻳﻦ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺍﺳﺖ،
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻮﭺ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺍﺯ ﺩﻭ ﻭﺍﮊﻩ "ﻣﺎﻝ " ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺳﻴﺎﻫﭽﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭ " ﻛﻨﻮﻥ " ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﺯ ﺟﺎ ﻛندن و برداشتن ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﺎﻝ ﮐﻨﻮﻥ ﻏﻢ، ﻭﺍ ﺗﻮ ﭼﯽ ﺑﺎﻫﺎﺭﻡ
ﺍﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ، ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﮔﺪﺍﺭ، ﺑﯿﻮ ﻭﺍﺩﯾﺎﺭﻡ
ﻏﻢ ﺍﻭﯾﺪ، ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﻢ ﺍﻭﯾﺪ، ﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﺩﻝ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪﻩ
ﺩﻝ ﻣﻮ، ﭼﯽ ﯾﻪ ﭼﺎﻟﻪ ﺳﺮﺩ، ﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﮔﻪ ﻣﻨﺪﻩ
ادامه
34
2
17
زهرا  , asenat96
شنبه 29 آبان ، 11:59
خداقوت هم وطن ..
ادامه
ایل بویراحمد , boyerahmad_tribe
قوم لر , Lur
خالل دون ماشكی سر گوك راسش
هفتاد روز كار بكنم نیبو لباسش
ادامه
38
5
20
 , roya..b..r
چهارشنبه 24 شهریور ، 13:53
چه خوشگله لباسش.
ادامه
مقداد اهوازی , h.y94
یکشنبه 28 شهریور ، 21:21
هههههههههههههه
ادامه
حسین علی           , pooya444
یکشنبه 28 شهریور ، 21:36
درست
ادامه
ایل بویراحمد , boyerahmad_tribe
قوم لر , Lur

نفسم بند نفس های کسی هست که نیست
بی گمان در دل من جای کسی هست که نیست

غرق رویای خودش پشت همین پنجره ها
شاعری محو تماشای کسی هست که نیست

کوچه در کوچه به دستان تو عادت می کرد
شهری از خاطره منهای کسی هست که نیست

در خیالم وسط شعر کسی هست که هست
شعر آبستن رویای کسی هست که نیست

مثل هر روز نشستم سرمیزی که فقط
خستگی های منو چای کسی هست که نیست

زیر باران دونفر ، کوچه ، به هم خیره شدن
مرگ این خاطره ها پای کسی هست که نیست
ادامه
80
24
37
محسن م , ghashmastan
چهارشنبه 10 شهریور ، 02:52
لایک
ادامه
عمو محسن , mobin4229
جمعه 12 شهریور ، 09:59
اخ من جونم
ادامه
معلم بهبهان , l2014
شنبه 7 اسفند ، 10:07
ماشالله .ای جون .مدتی با اینها بودم البته خیلی کم حدود 3روز ... زندگی قشنگ اما سختی دارند
ادامه
ایل بویراحمد , boyerahmad_tribe
قوم لر , Lur
“چو ایران نباشد تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
بیا تا همه تن به کشتن دهیم
مبادا که کشور به دشمن دهیم
دریغ است ایران که ویران شود
کنام پلنگان و شیران شود"
ادامه