به رنگ سبز , berangesabz

به رنگ سبز

به رنگ سبز , berangesabz

به رنگ سبز

1نــــفــــــر
عضو شده اند
1نفر عضو شده اند
بیشتر
سایت به رنگ سبز http://berangesabz.ir/سایت به رنگ سبز http://berangesabz.ir/مشاهده کامل مشخصات
8 مرداد 1396
اجتماعی

اعضاء

  به رنگ سبز , berangesabz
  99
   به رنگ سبز , berangesabz
   قانون شرایط اضطراری(سرنوشت زندگی
   https://aparsapour.wordpress.com/ap18/

   #قول
   #سرنوشت_زندگی
   #اهدافم

   با توجه به این مطلب تا بعد قبولی در وکالت در کلوب لاگین نخواهم کرد(بستگی به تلاشم تا ۶ماه یا دو و...)
   #وکالت
   #تلاش
   #حقوق
   ادامه
   1
    علی پارساپور , davodyaseri
    سه شنبه 24 مرداد ، 20:19
    تجدید نظر می شود
    ادامه
    به رنگ سبز , berangesabz
    به رنگ سبز 1 سال پیش
    [https://www.aparat.com/v/wXlTy]
    ادامه
     به رنگ سبز , berangesabz
     به نام جهانی که آمد پدید، حقیقت کجا نیست پاسخ دهید
     به نام پدر با پسر بوده دوست و أین سه یکی می شوند زیر پوست
     به نام ختم بهترین شماست، حقیقت کجانیست ،راهش شناس
     به نام عصادار نیکو سخن ،که خوش بوده مانند یک فربهر
     به نام زنانی که آزاده اند برای هدف خون بها داده اند
     به نام خدا این چنین گفته حرف حقیقت سفید است مانند برف
     به نام جهنم به نام بهشت. گمانم کلک بوده، این سرنوشت
     به نام مسلسل به نام فشنگ که آدم چنین می کشد بنگ بنگ
     به نام سرانی که بر دار رفت به چشم وطن این چنین خار رفت
     به نام کسانی که مرتد شدند و از ترسستان بی صدا رد شدند
     ادامه
      به رنگ سبز , berangesabz
      دوست دارید،مطالب و فعالیت های شما در اینترنت بدون نگرانی، از دست رفتن

      آن ها
      برای همیشه ثبت و در دسترس آیندگان باشد
      پروژه ی آرشیو اینترنت
      که آرشیو نسبتا کاملی را از اینترنت ذخیره و شما نیز می توانید آن را تکمیل کنید
      ادامه