باشگاه اندیشه , bashgah_andishe

باشگاه اندیشه

باشگاه اندیشه , bashgah_andishe

باشگاه اندیشه

367نــــفــــــر
عضو شده اند
367نفر عضو شده اند
" همان تغییری باش که می خواهی در دنیا ببینی " گاندی اندیشیدن بزرگترین سرمایه انسانیست.آب اگر راکد بماند و جاری نباشد بعد از مدتی جلبک خواهد زد و عضلاتی که به کار گرفته نشوند توانایی خود را از دست می دهند و ضعیف می شوند ، ذهنی که فعال نباشد و از آن درست استفاده نگردد ، منجمدخواهد شد. ..." همان تغییری باش که می خواهی در دنیا ببینی " گاندی اندیشیدن بزرگترین سرمایه انسانیست.آب اگر راکد بماند و جاری نباشد بعد از مدتی جلبک خواهد زد و عضلاتی که به کار گرفته نشوند توانایی خود را از دست می دهند و ضعیف می شوند ، ذهنی که فعال نباشد و از آن درست استفاده نگردد ، منجمدخواهد شد. بیایید تا همراه هم با پیشنهاد ها ، راه حل ها و تجربیات شخصی در تقویت و رشد عضلات فکری خود تلاش نماییم و ذهن و فکری آرام و سازنده را تجربه کنیم.مشاهده کامل مشخصات
7 بهمن 1384
آموزش و تحصیل

اعضاء

 • علی رضا نظامی , ne1373
 • سونیا شادان , soniashadan
 • مهندس حسین , parandeyebiparvaz
 • یلدا , sabik
 • 367 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • جشنواره خوارزمی , kharazmi86
 • دانشگاه پیام نور شاهین شهر , uni_shahinshahr
 • دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر , b_iust