شرکت مهندسی باربد , barbodtech

شرکت مهندسی باربد

شرکت مهندسی باربد , barbodtech

شرکت مهندسی باربد

3نــــفــــــر
عضو شده اند
3نفر عضو شده اند
بیشتر
شرکت مهندسی باربد، اولین و تنها تولید کننده سیستم های نوبت دهی و فراخوان نوبت به صورت بی سیم در ایران www.barbodtech.comشرکت مهندسی باربد، اولین و تنها تولید کننده سیستم های نوبت دهی و فراخوان نوبت به صورت بی سیم در ایران www.barbodtech.comمشاهده کامل مشخصات
11 دی 1393
رسانه رسمی شرکت مهندسی باربد. www.barbodtech.com

اعضاء

  • یار بازرگانی , iranbiz
  • پدیدار  , padidar_f
شرکت مهندسی باربد , barbodtech
شرکت مهندسی باربد، به عنوان اولین و تنها تولید کنندۀ سیستم های نوبت دهی، آمادۀ عقد قرارداد با کلیۀ ارگان ها می باشد.
www.barbodtech.com
ادامه
99