مترجمی زنجان , zanjantrans

مترجمی زنجان

مترجمی زنجان , zanjantrans

مترجمی زنجان

198نــــفــــــر
عضو شده اند
198نفر عضو شده اند
مکانی برای اجتماع/بحث و تبادل نظر دانشجویان مترجمی دانشگاه زنجانمکانی برای اجتماع/بحث و تبادل نظر دانشجویان مترجمی دانشگاه زنجانمشاهده کامل مشخصات
10 آذر 1385
آموزش و تحصیل

اعضاء

 • سید حمید موسوی , odisiuos
 •  , meysam_mbznu
 • مسعود محمدی , melalazadi
 • مهدی , stor
 • 198 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • دبیرستان های شهرضا , school_sh
 • سیتکو نماینده NIIT , sitcoclub
 • موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی , ashrafiunivclub