مهسا  , ugdvqh_60

مهسا

 عجب ملت احمقی شدیم البته بیشترمون _ افغانستان هم ما را تحریم کرد - بازم میگیم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند _ الان دیگه ما هیچ غلطی نمیکنیم
مهسا  , ugdvqh_60

مهسا

مطالب تصاویر 3دوستان 10
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت