کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود بخوانید ...
  , sajjadifar

abolfazl pesyan

 ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز                کان سوخته را بال و پرش سوخت و دم بر نیاورد.
  , sajjadifar

abolfazl pesyan

مطالب