بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq

بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا

بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq

بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا

مطالب تصاویر 16دوستان 1
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
تست و بازرسی تاور کرین با مجوز از وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران شامل تست های استاتیک و داینامیک و تست ظاهری و تست بار دستگاه بر اساس چک لیست های سازمان استاندارد و الزامات سازمان نظام مهندسی کشور
ارائه خدمات بازرسی فنی و گواهی سلامت تاور کرین
ارائه گواهی سلامت تاورکرین جرثقیل برجی مورد تایید شهرداری و نظام مهندسی با مجوز رسمی سازمان استاندارد
بازدید فنی تاور کرین-جرثقیل برجی مورد تایید شهرداری و نظام مهندسی با مجوز رسمی سازمان استاندارد

بازرسی تاورکرین
جرثقیل برجی
بازرسی جرثقیل
بازرسی جرثقیل متحرک
بازرسی جرثقیل سقفی
بازرسی جرثقیل دروازه ای
گواهی تاورکرین
صدور گواهی سلامت تاورکرین
استاندارد تاور
استاندارد جرثقیل
ادامه
99