کتاب  پارسیان , parsianbook

کتاب پارسیان

  وب سایت >>> www.parsianbook.com
کتاب  پارسیان , parsianbook

کتاب پارسیان

مطالب تصاویر 2دوستان 829
کتاب  پارسیان , parsianbook

روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم از کجا آمده ام ؟ آمدنم بهر چه بود ؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم مرغ باغ ملکوتم ،نیم از عالم خاک دو سه روزی قفسی ساخته اند ازبدنم ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم شرح سفر روح به عوالم دیگر بر آمده از خاطرات کسانی است که طی سال ها برای برای هیپنوتیزم درمانی به من مراجعه کردند. این خاطرات واقعی بیان گر آن است که عالم برزخ ، عالمی واقعی و ملموس است و در آن فضایی سر شار از محبت ،شفقت و آرامش حکم فرماست شگفتی های عالم برزخ و مراحل مختلف آن ، نشان می دهد که هدف غایی و نهایی خلقت ،به کمال رسیدن مخلوقات است. یعنی برخورداری آنها از تمام نعمات و نشات الهی و همه ی مخلوقات می توانند به اندازه ی کوشش و ظرفیتشان از آن سیراب شوند.
ادامه
99
کامنت بنویسید...
کتاب  پارسیان , parsianbook

کتاب 504 جمله ضروری برای روز مره به همراه سی .دی
ادامه
کامنت بنویسید...
کتاب  پارسیان , parsianbook
به زبان ساده .. موضوع : افسردگی - - به زبان ساده -- تمامی مطالبی که در این کتاب آورده شده می تواند فورا به احساس ، رفتار و طرز تفکرتان اثر بگذارد. در باره شناخت و درمان اضطراب کتابهای فراوانی نوشته شده و خوانندگان کتابهای روانشناختی با توجه به ازدیاد شیوع این دو اختلال ، در باره ی آن ، کتاب ها یا مطالبی خوانده اند و اگر کتابی در این رابطه در دست می گیرند ، اغلب می دانند که در جستجوی چه هستند .
ادامه