پدیده تبار , padidehtabar

پدیده تبار

 افق دورنمای دست یافتنی
پدیده تبار , padidehtabar

پدیده تبار

مطالبدوستان 30
پدیده تبار , padidehtabar
اولین سمیتئاتر در حوزه فروش برای شرکت قاسم ایران توسط شرکت پدیده تبار مبدع سمیتئاتر در ایران مهر ماه 94 اجرا گردید. تهیه و تدوین: واحد مدیای شرکت پدیده تبار جهت مشاهده ویدئو های بیشتر از سمیتئاتر لطفا به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://padidehtabar.com/fa/services/7
ادامه
99
پدیده تبار , padidehtabar
نخستین سمیتئاتر در حوزه بازاریابی با عنوان بازاریابی هیپنوتیزمی توسط شرکت پدیده تبار مبدع سمیتئاتر در ایران برای شرکت قاسم ایران در مرداد ماه سال 94 اجرا گردید. تهیه و تدوین: واحد مدیای شرکت پدیده تبار جهت مشاهده ویدئو های بیشتر از سمیتئاتر لطفا به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://padidehtabar.com/fa/services/7
ادامه
پدیده تبار , padidehtabar
نخستین سمیتئاتر در حوزه رهبری به عنوان توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در دی ماه 94 برگزار گردید.
تهیه و تدوین: واحد مدیای شرکت پدیده تبار
جهت مشاهده ویدئو های بیشتر از سمیتئاتر لطفا به آدرس زیر مراجعه نمایید.
http://padidehtabar.com/fa/services/7
ادامه
پدیده تبار , padidehtabar
نخستین سمیتئاتر در حوزه مربی گری مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در اردیبهشت ماه سال 94 برگزار گردید. تهیه و تدوین: واحد مدیای شرکت پدیده تبار جهت مشهاده سمیتئاتر های بیشتر لطفا به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://padidehtabar.com/fa/services/7
ادامه
پدیده تبار , padidehtabar
ولین سمیتئاتر برگزار شده توسط شرکت پدیده تبار مبدع این رویکرد نوین در ایران با عنوان بایدها و نباید ها در مذاکرات که در آذر ماه سال93 با پیام دکتر شریعتمداری معاونت اجرایی ریاست جمهوری گذشته اجرا گردید.
ادامه