سعید مرادی , footbaalliha10

سعید مرادی

 آب منم ، تاب منم ، شاعر مهتاب منم ...... شورتویی ، شعرتویی ، عاشق بی تاب منم
سعید مرادی , footbaalliha10

سعید مرادی

مطالب
سعید مرادی , footbaalliha10
2 هفته پیش
از پاییز همین یک صندلیِ دو نفره‌یِ چوبی ما را بس
که رها شویم از هر آنچه که نامش را دلتنگی نهادیم...
ادامه
99
کامنت بنویسید...
لاله  ایرانی  , girl.good.love66
پنجشنبه 12 مهر ، 02:43
زیباست
ادامه
سعید مرادی , footbaalliha10
امروز هشت مهر در تقویم ایران
روز بزرگداشت مولانا

در این خاک
در این مزرعه ی پاک
به جز عشق
به جز مهر
دگر هیچ نکاریم ….

مولانا.... قونیه ... ترکیه
ادامه
سعید مرادی , footbaalliha10
‏پاییز باشد
پیاده رو باشد
برگ ها کف خیابان باشد
صدای خش خش برگ ها منتظر ما باشد
"تو" نباشی چ فایده...
ادامه
کامنت بنویسید...
توحید صف ارا  , rezarobo
دوشنبه 30 مهر ، 15:53
لایک
ادامه
پــریــماه  , parsa707
چهارشنبه 11 مهر ، 14:16
لایڪ
ادامه
سعید مرادی , footbaalliha10
یکشنبه 8 مهر ، 11:43
چشم وا کردمو دیدم در سرم رویای توست
ناگهان دیدم که قلبم مست خوبیهای توست
ادامه
سعید مرادی , footbaalliha10
دوستت دارم‌هایت را بگو.
نکند قلبت بتپد برای کسی و نگفته باشی…
نکند پنهان کرده باشی قلبت را در زیر هزار خروار دلیل و بهانه و کم‌رویی و خجالت…
نکند نداند که دوستش داری… بگو.
بگو که دوستش داری...
از دلیل‌هایت مگو که همین بزرگترین دلیل زندگی‌ات باشد
که اینگونه قلبش از تپش بازنایستد با تپش‌های قلبت.
نگو که می‌داند...
بگو که بشنود با تک‌تک سلول‌هایش...
دوست دارد دوستت دارم گفتن‌هایت را.
بگو قبل از آنکه گوشی برای شنیدنش نمانده باشد.
مبادا آنگاه بگویی که دیگر قلبت نه برای او...
که برای هیچ یا شاید برای دیگری می تپد…
دوستت دارم‌هایت را بگو.....
ادامه
کامنت بنویسید...
لاله  ایرانی  , girl.good.love66
پنجشنبه 12 مهر ، 02:44
لایک اهووووووووووم
ادامه
پــریــماه  , parsa707
چهارشنبه 11 مهر ، 14:17
Łɨkε√
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
سه شنبه 20 شهریور ، 22:52
لایک
ادامه