آراکس شیمی , araxchemi

آراکس شیمی

 سدیم هیدروکسید
آراکس شیمی , araxchemi

آراکس شیمی

مطالب تصاویر 15
آراکس شیمی , araxchemi
[https://www.aparat.com/v/DwY8d]
در این آزمایش سرعت انجام واکنش سرکه و نوشابه که دارای اسید هستند با باز قوی کاستیک سودا نشان داده می شود .
در این واکنش گاز هیدروژن با سرعت بسیار بالایی آزاد شده و باعث باد شدن بادکنک می گردد.
برای انجام این واکنش رعایت نکات ایمنی الزامی است ، بدلیل سرعت زیاد واکنش ، خطر انفجار و پخش ماده وجود دارد .
از آنجایی که سود ماده ای بسیار خورنده و سوز آوری است و نباید با پوست در تماس باشد . و بهتر است در فضای باز انجام گیرد .
استیک اسید + سدیم هیدروکسید = گاز هیدروژن
ادامه
99
آراکس شیمی , araxchemi
[https://www.aparat.com/v/DwY8d]
در این آزمایش سرعت انجام واکنش سرکه و نوشابه که دارای اسید هستند با باز قوی کاستیک سودا نشان داده می شود .
در این واکنش گاز هیدروژن با سرعت بسیار بالایی آزاد شده و باعث باد شدن بادکنک می گردد.
برای انجام این واکنش رعایت نکات ایمنی الزامی است ، بدلیل سرعت زیاد واکنش ، خطر انفجار و پخش ماده وجود دارد .
از آنجایی که سود ماده ای بسیار خورنده و سوز آوری است و نباید با پوست در تماس باشد . و بهتر است در فضای باز انجام گیرد .
استیک اسید + سدیم هیدروکسید = گاز هیدروژن
ادامه
99
آراکس شیمی , araxchemi
[https://www.aparat.com/v/DwY8d]
در این آزمایش سرعت انجام واکنش سرکه و نوشابه که دارای اسید هستند با باز قوی کاستیک سودا نشان داده می شود .
در این واکنش گاز هیدروژن با سرعت بسیار بالایی آزاد شده و باعث باد شدن بادکنک می گردد.
برای انجام این واکنش رعایت نکات ایمنی الزامی است ، بدلیل سرعت زیاد واکنش ، خطر انفجار و پخش ماده وجود دارد .
از آنجایی که سود ماده ای بسیار خورنده و سوز آوری است و نباید با پوست در تماس باشد . و بهتر است در فضای باز انجام گیرد .
استیک اسید + سدیم هیدروکسید = گاز هیدروژن
ادامه
99
آراکس شیمی , araxchemi
[https://www.aparat.com/v/DwY8d]
در این آزمایش سرعت انجام واکنش سرکه و نوشابه که دارای اسید هستند با باز قوی کاستیک سودا نشان داده می شود .
در این واکنش گاز هیدروژن با سرعت بسیار بالایی آزاد شده و باعث باد شدن بادکنک می گردد.
برای انجام این واکنش رعایت نکات ایمنی الزامی است ، بدلیل سرعت زیاد واکنش ، خطر انفجار و پخش ماده وجود دارد .
از آنجایی که سود ماده ای بسیار خورنده و سوز آوری است و نباید با پوست در تماس باشد . و بهتر است در فضای باز انجام گیرد .
استیک اسید + سدیم هیدروکسید = گاز هیدروژن
ادامه
99
آراکس شیمی , araxchemi

ARAX CHEMI great producer, manufacture Caustic Soda flakes with high quality, world-class packaging, the price-appropriate and up to date rate is ready to provide any service to domestic and foreign customers.
contact us:
450 850 0 912 98 + WhatsApp
info@araxchemi.com
http://araxchemi.com
http://araxchemistry.com
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
[https://www.aparat.com/v/KQVp6]
واکنش شگفت انگیز بین Ethanol و Peramanganate پتاسیم .
برای این واکنش، ما نیاز به اتیل الکل (C2H5OH)، اسید سولفوریک متمرکز (H2SO4) و پرمنگنات پتاسیم (KMnO4).
پرمنگنات پتاسیم را به داخل کاسه تبخیر اضافه کنیم و چند قطره اسید سولفوریک اضافه کنیم. پس از مدتی، اکسید کننده قوی اکسید manganese (VII) از پرمنگنات پتاسیم تشکیل شده است. بگذارید یک قطره اکسید منگنز بگیریم و یک قطره اتانول بر روی آن بگذارید. در تماس با الکل با اکسید منگنز، الکل فورا جرقه می کند.
همین کار را در این کاسه تبخیر انجام دهیم. واکنش بسیار خشن و گاه با انفجار همراه است. اکسید منگنز به دی اکسید منگنز فرو می ریزد و الکل باعث ایجاد مقدار کمی اتانول (CH3CHO) می شود.
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
[https://www.aparat.com/v/KQVp6]
واکنش شگفت انگیز بین Ethanol و Peramanganate پتاسیم .
برای این واکنش، ما نیاز به اتیل الکل (C2H5OH)، اسید سولفوریک متمرکز (H2SO4) و پرمنگنات پتاسیم (KMnO4).
پرمنگنات پتاسیم را به داخل کاسه تبخیر اضافه کنیم و چند قطره اسید سولفوریک اضافه کنیم. پس از مدتی، اکسید کننده قوی اکسید manganese (VII) از پرمنگنات پتاسیم تشکیل شده است. بگذارید یک قطره اکسید منگنز بگیریم و یک قطره اتانول بر روی آن بگذارید. در تماس با الکل با اکسید منگنز، الکل فورا جرقه می کند.
همین کار را در این کاسه تبخیر انجام دهیم. واکنش بسیار خشن و گاه با انفجار همراه است. اکسید منگنز به دی اکسید منگنز فرو می ریزد و الکل باعث ایجاد مقدار کمی اتانول (CH3CHO) می شود.
ادامه
آراکس شیمی , araxchemi
کیفیت کار ماست
گروه صنعتی آراکس شیمی تولید کننده سود پرک با خلوص 98%
بهترین راه رسیدن به محصول با کیفیت
مشاوره در خرید
صادرکننده برتر کاستیک سودا
قیمت مناسب
بسته بندی استاندارد
با ما تماس بگیرید
16 27 44 36(021)
450 850 0 0912
http://araxchemi.com
info@araxchemo.com
ادامه