امیر حسین  مقدم , amir1006

امیر حسین مقدم

 آن دیده کز این ایوان ایوان دگر بیند / صاحب نظری باشد شیرین لقبی باشد
امیر حسین  مقدم , amir1006

امیر حسین مقدم

مطالب تصاویر 31
امیر حسین  مقدم , amir1006
2 هفته پیش
ادامه
99
امیر حسین  مقدم , amir1006
2 هفته پیش
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
شما هر وقت عشقی داشتید كه در آن به اضطراب افتادید، بدانید كه چیزی از معشوق می‌خواسته‌اید؛ اما اگر بنا بر دادن چیزی به معشوق باشد، هیچ‌گاه اضطراب در كار نیست.

مصطفی ملکیان
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
شادی و اندوه از دیدگاه علی علیه السلام

سال های طولانی در کنار او از قرآن می پرسیدم. او با پیشانی بلند و گشوده و نگاهی عمیق و صدایی آرام تفسیر و تاویل آیات را بیان می کرد.
از لطایفی که در آیات وجود دارد سخن می گفت. همین اشاره هایش به ظرف عمر و گردش ایام از سر چشمه زندگی بخش و زندگی ساز قرآن جوشیده است. بکذارید برایتان یک مثال روشن بزنم.

علی در باره شادی و غم نکته غریبی برایم نوشته است. هرچه به نوشته او می اندیشم، مثل بوته ای گل که پی در پی برگ های تازه ای از آن می روید و غنچه های نویی می درخشد. سخنش زنده است، ریشه می زند و به بار و برگ وشکوفه و میوه می نشیند. تمام نمی شود.

پسر عباس! شادمانی انسان به خاطر چیزی است که انتظار نداشته و بهره اش شده است.

اندوه او به خاطر از دست دادن چیزی است که گمان نمی کرده از دست بدهد.

پسر عمو! شادی ات را با دستیابی و یاری از حقیقت جستجو کن. شادی تو همان است که به دنیای باقی و آتی می فرستی و اندوهت؟ همانی است که هنگامی که از این دنیا سفر کردی، به پشت سر که می نگری؛ با حسرت و اندوه با خود می گویی کاش آن کار را ناتمام نگذاشته بودم.

حسرت بزرگ، ناتمام ماندن روح و زمینگیرشدن و زمینگیر ماندن است. شادی بزرگ پروازانسان تا بر معشوق ابدی ست.…
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
وفا همزاد راستى است. هیچ سپرى نمى شناسم كه بهتر از وفا آدمى را از گزند در امان دارد.
و آنكه بداند، كه پس از مرگ به كجا باز مى گردد، هرگز راه بیوفایى نپوید.

ما در زمانى زندگى مى كنیم كه بیشتر مردمش بیوفایى و غدر را گونه اى كیاست مى شمرند و نادانان نیز، چنین مردمى را زیرك و كارگشا مى خوانند. اینان چه سودى مى برند خدایشان نابود كناد.

مردم كار افتاده و زیركى هستند كه مى دانند در هر كارى چه حیلت سازند، ولى امر و نهى خداوندى سد راه آنهاست.
اینان با آنكه راه و رسم حیله گرى را مى دانند و بر انجام آن توانایند، گرد آن نمى گردند.

تنها كسانى كه از هیچ گناهى پروایشان نیست، همواره منتظر فرصت اند تا در كار مردم حیلتى به كار برند.


خطبه 41 نهج البلاغه
ادامه