علیرضا ذباح , alireza_zabah

علیرضا ذباح

   یکی تو پاکی یکی هوای طهران!!!
علیرضا ذباح , alireza_zabah

علیرضا ذباح

مطالب تصاویر 58دوستان 387
علیرضا ذباح , alireza_zabah
99
علیرضا ذباح , alireza_zabah
99
علیرضا ذباح , alireza_zabah
3 سال پیش
ادامه
علیرضا ذباح , alireza_zabah
[https://www.aparat.com/v/jaIeK]
2
2
سودا یوسفی , sevda.hussy
سه شنبه 26 آبان ، 21:54
like
ادامه
 , amir17bs17
دوشنبه 11 خرداد ، 13:18
+
ادامه
علیرضا ذباح , alireza_zabah
به دنبال در خواست تعداد زیادی از کاربران که تقاضای آزاد سازی بعضی آدرس های استفاده نشده در میهن بلاگ را داشتند، این عمل محقق شد.

پس از بررسی وبلاگ های ثبت شده در میهن بلاگ از ابتدا فعالیت تا كنون، اقدام به آزادسازی آدرس حدود دویست هزار وبلاگ قدیمی غیرفعال شد. این وبلاگ ها از ابتدای سال ٩٠ تاكنون فعالیتی نداشته و در مجموع مطالب آن به كمتر از ٥ یادداشت می رسد. بنابراین بسیاری از نام های جذاب و خاص که برای آدرس وبلاگ مناسب است، در طی این اقدام، آزاد شده و هم اینک قابل ثبت است.

همچنین برای دسترسی مدیران وبلاگ هایی که ممکن است وبلاگ آن ها جز لیست آزاد شده قرار گرفته باشد و بخواهند همچنان آن وبلاگ را به روز رسانی نمایند، کلیه محتوای آن وبلاگ و با همان نام کاربری و رمز عبور سابق به یک آدرس جدید انتقال می یابد. به عنوان مثال:

pr.mihanblog.com ====> pr_archived.mihanblog.com

لازم به ذکر است حذف و آزادسازی این وبلاگ ها باعث روان تر شدن بارگذاری وبلاگ ها و بخش مدیریت سایت از یک سو، و آزاد شدن تعداد قابل توجهی آدرس برای استفاده دیگر علاقه مندان خواهد بود.
ادامه
علیرضا ذباح , alireza_zabah
به دنبال در خواست تعداد زیادی از کاربران که تقاضای آزاد سازی بعضی آدرس های استفاده نشده در میهن بلاگ را داشتند، این عمل محقق شد.

پس از بررسی وبلاگ های ثبت شده در میهن بلاگ از ابتدا فعالیت تا كنون، اقدام به آزادسازی آدرس حدود دویست هزار وبلاگ قدیمی غیرفعال شد. این وبلاگ ها از ابتدای سال ٩٠ تاكنون فعالیتی نداشته و در مجموع مطالب آن به كمتر از ٥ یادداشت می رسد. بنابراین بسیاری از نام های جذاب و خاص که برای آدرس وبلاگ مناسب است، در طی این اقدام، آزاد شده و هم اینک قابل ثبت است.

همچنین برای دسترسی مدیران وبلاگ هایی که ممکن است وبلاگ آن ها جز لیست آزاد شده قرار گرفته باشد و بخواهند همچنان آن وبلاگ را به روز رسانی نمایند، کلیه محتوای آن وبلاگ و با همان نام کاربری و رمز عبور سابق به یک آدرس جدید انتقال می یابد. به عنوان مثال:

pr.mihanblog.com ====> pr_archived.mihanblog.com

لازم به ذکر است حذف و آزادسازی این وبلاگ ها باعث روان تر شدن بارگذاری وبلاگ ها و بخش مدیریت سایت از یک سو، و آزاد شدن تعداد قابل توجهی آدرس برای استفاده دیگر علاقه مندان خواهد بود.
ادامه
علیرضا ذباح , alireza_zabah
به دنبال در خواست تعداد زیادی از کاربران که تقاضای آزاد سازی بعضی آدرس های استفاده نشده در میهن بلاگ را داشتند، این عمل محقق شد.

پس از بررسی وبلاگ های ثبت شده در میهن بلاگ از ابتدا فعالیت تا كنون، اقدام به آزادسازی آدرس حدود دویست هزار وبلاگ قدیمی غیرفعال شد. این وبلاگ ها از ابتدای سال ٩٠ تاكنون فعالیتی نداشته و در مجموع مطالب آن به كمتر از ٥ یادداشت می رسد. بنابراین بسیاری از نام های جذاب و خاص که برای آدرس وبلاگ مناسب است، در طی این اقدام، آزاد شده و هم اینک قابل ثبت است.

همچنین برای دسترسی مدیران وبلاگ هایی که ممکن است وبلاگ آن ها جز لیست آزاد شده قرار گرفته باشد و بخواهند همچنان آن وبلاگ را به روز رسانی نمایند، کلیه محتوای آن وبلاگ و با همان نام کاربری و رمز عبور سابق به یک آدرس جدید انتقال می یابد. به عنوان مثال:

pr.mihanblog.com ====> pr_archived.mihanblog.com

لازم به ذکر است حذف و آزادسازی این وبلاگ ها باعث روان تر شدن بارگذاری وبلاگ ها و بخش مدیریت سایت از یک سو، و آزاد شدن تعداد قابل توجهی آدرس برای استفاده دیگر علاقه مندان خواهد بود.
ادامه
علیرضا ذباح , alireza_zabah
به دنبال در خواست تعداد زیادی از کاربران که تقاضای آزاد سازی بعضی آدرس های استفاده نشده در میهن بلاگ را داشتند، این عمل محقق شد.

پس از بررسی وبلاگ های ثبت شده در میهن بلاگ از ابتدا فعالیت تا كنون، اقدام به آزادسازی آدرس حدود دویست هزار وبلاگ قدیمی غیرفعال شد. این وبلاگ ها از ابتدای سال ٩٠ تاكنون فعالیتی نداشته و در مجموع مطالب آن به كمتر از ٥ یادداشت می رسد. بنابراین بسیاری از نام های جذاب و خاص که برای آدرس وبلاگ مناسب است، در طی این اقدام، آزاد شده و هم اینک قابل ثبت است.

همچنین برای دسترسی مدیران وبلاگ هایی که ممکن است وبلاگ آن ها جز لیست آزاد شده قرار گرفته باشد و بخواهند همچنان آن وبلاگ را به روز رسانی نمایند، کلیه محتوای آن وبلاگ و با همان نام کاربری و رمز عبور سابق به یک آدرس جدید انتقال می یابد. به عنوان مثال:

pr.mihanblog.com ====> pr_archived.mihanblog.com

لازم به ذکر است حذف و آزادسازی این وبلاگ ها باعث روان تر شدن بارگذاری وبلاگ ها و بخش مدیریت سایت از یک سو، و آزاد شدن تعداد قابل توجهی آدرس برای استفاده دیگر علاقه مندان خواهد بود.
ادامه
علیرضا ذباح , alireza_zabah
3 سال پیش
علیرضا ذباح , alireza_zabah
[https://www.aparat.com/v/vLoAW]
یه داستان زیبا از آیت الله بهجت
ادامه
علیرضا ذباح , alireza_zabah
[https://www.aparat.com/v/dYSCc]
آیت الله بهجت...ترس اجنه .
ادامه
علیرضا ذباح , alireza_zabah
[https://www.aparat.com/v/dYSCc]
آیت الله بهجت...ترس اجنه .
ادامه
علیرضا ذباح , alireza_zabah
[https://www.aparat.com/v/dYSCc]
آیت الله بهجت...ترس اجنه .
ادامه
علیرضا ذباح , alireza_zabah
[https://www.aparat.com/v/dYSCc]
آیت الله بهجت...ترس اجنه .
ادامه
علیرضا ذباح , alireza_zabah
[https://www.aparat.com/v/dYSCc]
آیت الله بهجت...ترس اجنه .
ادامه
علیرضا ذباح , alireza_zabah
[https://www.aparat.com/v/dYSCc]
آیت الله بهجت...ترس اجنه .
ادامه