سروناز از كلوبم , 1363arak

سروناز از كلوبم

 سلام باز امد بوی ماه مهر بوی شادیهای راه مدرسه
سروناز از كلوبم , 1363arak

سروناز از كلوبم

مطالب تصاویر 213دوستان 999
سروناز از كلوبم , 1363arak
یا حسین باز محرم امد ماه امتحان ماه عشق
ادامه
99
سروناز از كلوبم , 1363arak
سلام عید غدیر پیشاپیش مبارک مرسی که دوستم هستید کمی گرفتارم سر همین کم هستم
ادامه
سروناز از كلوبم , 1363arak
قابل توجه دوستان
یک مدت تلگرامم درست شد منتها دیشب خراب شد باز
ادامه
11
1
2
سروناز از كلوبم , 1363arak
جمعه 26 مرداد ، 14:30
درستش کردم
ادامه
سروناز از كلوبم , 1363arak
2 ماه پیش
1سلام لطفا اگر کسی درخواست گفتگو داره نوع حرف بزنه منظورم با توجه به تاهله
2
در ضمن من با نامجرم سرد و خشک و خشنم اگر این روانی بودن لطفا درخواست ندید
3از کسانی که کلی قضاوت میکنن خوشم نمیاد
ادامه
سروناز از كلوبم , 1363arak
سلام اقای محترم دوره شاخ و شاخ بازی گذشته کلوب نکنه دوست داری ایدیت بزنم
ادامه
سروناز از كلوبم , 1363arak
سلام اقای محترم دوره شاخ و شاخ بازی گذشته کلوب نکنه دوست داری ایدیت بزنم
ادامه
سروناز از كلوبم , 1363arak
برزیلم حذف شد واقعا شده جام شگفتیها
ادامه
16
2
2
سروناز از كلوبم , 1363arak
چهارشنبه 27 تیر ، 10:15
تیممانم قهرمان سوپر جام شد با رای کمیته
ادامه
سروناز از كلوبم , 1363arak
چهارشنبه 27 تیر ، 10:14
تازه میگید لیلی زنه یا مرد
ادامه
سروناز از كلوبم , 1363arak
برزیلم حذف شد واقعا شده جام شگفتیها
ادامه
16
2
2
سروناز از كلوبم , 1363arak
چهارشنبه 27 تیر ، 10:15
تیممانم قهرمان سوپر جام شد با رای کمیته
ادامه
سروناز از كلوبم , 1363arak
چهارشنبه 27 تیر ، 10:14
تازه میگید لیلی زنه یا مرد
ادامه
سروناز از كلوبم , 1363arak
3 ماه پیش
سلام فکر نکنم دیگر نیام کلوب اگر خوبی و بدی دیدید حلالکنید ایدیم هم سر جاشه مرسی یک دختر لوس بمبتلا به برص و زخم خورده ز همین بچه های کلوب را تحمل کردید
ادامه
13
6
سروناز از كلوبم , 1363arak
چهارشنبه 27 تیر ، 08:57
ممنونم
ادامه
 زرستان   , zari379
شنبه 16 تیر ، 03:13
عاشقتم
عاشق تو و سمیه
ادامه