وحید سیفی , vahid_best

وحید سیفی

 دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند ، و بعضی ها که لیاقت دیدن تو ندارند ، غرق شوند . . .
وحید سیفی , vahid_best

وحید سیفی

مطالب تصاویر 3
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت