ایریک تقوی , vahab_mani

ایریک تقوی

 بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.
ایریک تقوی , vahab_mani

ایریک تقوی

مطالب تصاویر 2

89/06/16 15:31

عجایب و معجزات امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام)...

عجایب و معجزات امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام)
رسول اکرم(ص) می فرمایند: هرچیزی اجازه نامه دارد و اجازه نامه ی عبوراز پل صراط محبت و دوستی علی بن ابی طالب(ع) است.   زمین به نور او روشن شد درکتاب روضة الواعظین درحدیـثی طولانی ازپیامبر(ع) روایت شده که : چون علی(ع) به دنیا آمد، زمین به نوراو روشن شد و روشنی ستارگان دو برابرشد ومانند خورشید طالـع بود. حضرت به زمین سجده کرد و گفت: گواهی می دهم که معبودی جزخدا نیست و محمد(ص) پیامبراست و علی(ع) وصی پیامبراست. خدا نبوت را به محمد و وصایـت را به من ختم کرد. من امیرالمومنین هستم. سپس ذکرشده که سخنانی طولانی با پدر و مادرش و زنهای دیگرگفت.   حلقه ی « در » بهشت، یا علی می گوید ابن جارود با واسطه ازپیامبر(ص) نقل کرد که آن حضرت فرمود: همانا حلقه ی دربهشت، ازیا قوت سرخ است که بر روی صفحاتی ازطلا نصب شده است. پس هنگامی که حلقه بر روی صفحه ی طلا زده می شود، صدا می دهد و می گوید : یا علی(ع)
  ملاقات با شمعون وصی حضرت عیسی(ع) ازعبدالرحمن بن کثیرازحضرت صادق(ع) درحدیثی روایت شده است که: امیرالمومنین(ع) درصفین نزدیک کوه بود. وضوگرفت و اذان گفت و چون فارغ شد، کوه شکافته شد و یک سرسفید با ریش و صورتی سفید ازآن بیرون آمد و گفت: السلام علیک یا امیرالمومنین! تا آنجا که حضرت صادق(ع) فرمود: پس حضرت علی(ع) فرمود: و علیک السلام ای برادرشمعون بن حمون، وصی عیسی بن مریم روح القـدس. سپس نقل کرده که صحبتی طولانی میان ایشان رد و بدل شد و بعد کوه او را دربرگرفته و به هم پیوست. 

حضرت علی(ع) می فرمایند: هرکس عمل امروزخود را اصلاح و کوتاهی های دیروزخود را جبران کند، رستگارشود. مستدرک الوسائل، ج12 ، ص151. خواب خلیفه ابوالحسن علی بن هارون منجّم نقل می کند که: راضی ازخلفای بنی عباس، با من خیلی مجادله می کرد و می گفت: علی بن ابی طالب(ع) اشتباه کرد که با معاویه جنگید. من هرچه برای او دلائل روشن مبتنی برحقانیّت امیرالمومنین علی(ع) بیان می کردم، قبول نمی کرد و عناد می ورزید. وقتی فهمیدم برعناد و دشمنی خود اصراردارد با او ترک رابطه نمودم. بعد ازچند روزاو مرا احضارکرد و گفت: ای علی بن هارون! برمن یقین حاصل شد که معاویه باطل بوده است و به ناحق با علی(ع) جنگیده است.من ازآن سخنانی که نسبت به حضرت علی(ع) گفتم، پشیمانم و توبه نمودم. دیشب درخواب دیدم ازشخصی که سرش مانند سرسگ بود سوال کردم: به چه علت به این صورت درآمده ای؟ گفت: من درجنگ ِمعاویه با علی(ع) حق را به جانب معاویه می دانستم و به همین علت به این صورت درآمده ام و این اثرغضب الهی است. من ازاین واقعه خیلی ترسیدم و متـنّبه شدم و توبه کردم که ازاین به بعد نسبت به آن حضرت بی ادبی نکنم.

99
    کامنت بنویسید...