تینا تکرو , tina_tak2008

تینا تکرو

 به خاطر مردم تغییر نکن این جماعت هر روز تو را جور دیگری می خواهند!
تینا تکرو , tina_tak2008

تینا تکرو

مطالب

90/12/1 10:14

رفتی به سلامت....

رفتی به سلامت.....
رفتی ... ؟؟! به سلامت .. من خدا نیستم بگویم ،صد بار اگر توبه شکستی باز آی .آنکه رفت به حرمت آنچه با خود برد حق بازگشت ندارد .رفتنش مردانه نبود ... لااقل مرد باشد برنگردد ... خط زدن بر من پایان من نیست آغاز بی لیاقتی توست ... همیشه بهترین ها برای من بوده و هست ، اگر مال من نشدی قطعا بهترین نبودی ....
99
کامنت بنویسید...
آخرین مطالب تینا تکرو
شبی گذاشته‌ام دوش خوش به روی نگار *** خوشا شبا که... وقتی باختم، “مسیر” را یافتم؛ در بزرگراه زندگی همواره... تـنهــــا چیزی که خرجــــی ندارد جـــاری شدن در ذهــــن... من یاد گرفته ام.... مــ ـرا قضــــاوتــــ نکـ ـن رفــــیق.... دیروز،آرزو داشتم که می توانستم دست اتفاق را بگیرم... اونی که زود میرنجه زود میره، زود هم برمی گرده اما... لبخند بزن!... فهمیده‌ام که خیلی وقت‌ها؛ گناه نکردن، نتیجه‌ ی فراهم... وحشت از عشق که نه ، ترس ما فاصله هاست .... رفتم خونه دوستم کمکشون کنم مبلهای جدیدشون رو ببریم... درخت به پرنده مى گفت ، همه ى غصه ى من اینست كه تبر... گاهی انسانها دوست ندارند حقیقـت را بشنوند زیرا باورها... زنی پشت چراغ راهنمایی دست فروشی میکرد، هیچکس به زن... وقتی شیری با آمدن کرکس ها طعمه اش را رها می کند،... من از دست دیگران ناراحت نمی شوم فقط نظرم رو راجعبشون... ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻢ ﺑﺪﯼ ﯾﻪ ﮔﻮشه و ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ... چـه روزهای زیـادی رو تو زندگیمـون صـرف آدمایـی کردیـم... زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست و دلم بس تنگ است... همیشه به آدم ها به اندازه ای محبت کن که بعدش مجبور... گاهـی باختـن در بـازی نشـانه ی قـدرت طـرف مقابل نیسـت...