لیمان ثاقب , suzuki405rd

لیمان ثاقب

  ❤️ ای عشق ❤️ بی آنکه ببینمت ❤️ بی آنکه نگاهت را بشناسم ❤️ بی آنکه درکت کنم ❤️ دوستت می داشتم ❤️     پابلو نرودا
لیمان ثاقب , suzuki405rd

لیمان ثاقب

مطالبدوستان 355

97/04/27 06:44

❤️ ساده دل ❤️


دل زخامی ها فریب چشم شهلا می خورد
ساده دل در زندگی ازاین وآن پا می خورد

درگذرگاه زمان بی دست وپابودن خطاست
توپ چون بی دست وپاست ازاین وآن پا می خورد
99
کامنت بنویسید...
شهاب ثاقب , rayan46zona
چهارشنبه 3 مرداد ، 16:22
L I K E

ادامه
لیمان ثاقب , suzuki405rd
چهارشنبه 27 تیر ، 09:17

خیلی متشکرم از حضور سبز دوستان بزرگوارم
ادامه
لیمان ثاقب , suzuki405rd
چهارشنبه 27 تیر ، 06:58

عالی وجود شماست ستاره خانوم
ادامه
ستاره   , rozitasdagat
چهارشنبه 27 تیر ، 06:55
عالی بود
ادامه