لیمان ثاقب , suzuki405rd

لیمان ثاقب

  ❤️  منو با بوسه خوابم کن  ❤️  تو آغوشت که دنیامه  ❤️  که امشب از همه دنیا  ❤️  فقط آغوشه تو جامه ❤️  http://pa-star.ir ❤️
لیمان ثاقب , suzuki405rd

لیمان ثاقب

مطالبدوستان 321

97/04/27 06:44

❤️ ساده دل ❤️


دل زخامی ها فریب چشم شهلا می خورد
ساده دل در زندگی ازاین وآن پا می خورد

درگذرگاه زمان بی دست وپابودن خطاست
توپ چون بی دست وپاست ازاین وآن پا می خورد
99
10
4
5
محـــمـــــد جواد , rayan46zona
چهارشنبه 3 مرداد ، 16:22
L I K E

ادامه
لیمان ثاقب , suzuki405rd
چهارشنبه 27 تیر ، 09:17

خیلی متشکرم از حضور سبز دوستان بزرگوارم
ادامه
لیمان ثاقب , suzuki405rd
چهارشنبه 27 تیر ، 06:58

عالی وجود شماست ستاره خانوم
ادامه
ستاره   , rozitasdagat
چهارشنبه 27 تیر ، 06:55
عالی بود
ادامه