لیـــــمان  , suzuki405rd

لیـــــمان

  سلام به رسانه "دیجیتال" بپیوندیدhttp://www.cloob.com/digitaliواز اینترنت کسب درآمد کنید موفق باشید
لیـــــمان  , suzuki405rd

لیـــــمان

مطالبدوستان 296

96/12/14 05:24

خودم طوفانی ام اما تورا آرام می خواهم
پلنگی وحشی ام انگار که ماهی رام می خواهم

ویا هم بچه آهویی که جامانده است ازگله
توصیادم اگرباشی من حتی دام می خواهم

خودم دریای احساسم ولی ازچشمه ی عشقت
بنوشان جرعه ای شیرین دمادم کام می خواهم

خمارم بی توهرلحظه دراین آشوب دلتنگی
شراب چشمهایت را درون جام می خواهم

نگیرازمن نگاهت را ببارای ابرباران زا
برای زایش شعرم کمی الهام می خواهم

دلم راکرده ام وقفت اگرچه سهم من اشکست
بخندی حال من خوب است تورا پدرام می خواهم!

ندارم باکی ازحرف وحدیث اهل این کوچه
خودم را می کنم بدنام تورا خوشنام می خواهم

درونم آتشی برپاست ولیکن برلبم لبخند
خودم طوفانی ام اما تو را آرم می خواهم!
99
15
8
3
لیـــــمان  , suzuki405rd
چهارشنبه 2 خرداد ، 11:24

سپاس از حضور سبز دوستان بزرگوار
ادامه
زری   , zarzar_55
دوشنبه 14 اسفند ، 08:41
بسیار عالی
ادامه
مهران سلیمانی , mehran_soleyman
دوشنبه 14 اسفند ، 08:05
زیباست
ادامه
لیـــــمان  , suzuki405rd
دوشنبه 14 اسفند ، 05:38
قصه تلخ شیرینی ها

http://jeem.ir/article/blog/30142

http://shereno.com/58965/57095/470445.html

http://sherenab.com/poem/62568/قصه-تلخ-شیرینی-ها
ادامه
لیـــــمان  , suzuki405rd
دوشنبه 14 اسفند ، 05:30
تولد عاشقانه ها

http://sherenab.com/poem/62690/تولد-عاشقانه-ها
ادامه
لیـــــمان  , suzuki405rd
دوشنبه 14 اسفند ، 05:29
عشق هنر است !

http://sherenab.com/poem/62600/عشق-هنر-است
ادامه
لیـــــمان  , suzuki405rd
دوشنبه 14 اسفند ، 05:28
تاتو بودی ...

http://sherenab.com/poem/63440/تا-تو-بودی-
ادامه
لیـــــمان  , suzuki405rd
دوشنبه 14 اسفند ، 05:27
جام بلورین چشمانت

http://sherenab.com/poem/62949/جام-بلورین-چشمانت
ادامه