محمد علیـ , suzuki405rd

محمد علیـ

  سلام . بهترین وجدیدترین فایل های الکترونیکی  2018 https://moqi3.ir    https://4setare.ir    http://tecno.filekar.ir
محمد علیـ , suzuki405rd

محمد علیـ

مطالبدوستان 549

96/12/14 05:24

بزم غم


خودم طوفانی ام اما تورا آرام می خواهم
پلنگی وحشی ام انگار که ماهی رام می خواهم

ویا هم بچه آهویی که جامانده است ازگله
توصیادم اگرباشی من حتی دام می خواهم

خودم دریای احساسم ولی ازچشمه ی عشقت
بنوشان جرعه ای شیرین دمادم کام می خواهم

خمارم بی توهرلحظه دراین آشوب دلتنگی
شراب چشمهایت را درون جام می خواهم

نگیرازمن نگاهت را ببارای ابرباران زا
برای زایش شعرم کمی الهام می خواهم

دلم راکرده ام وقفت اگرچه سهم من اشکست
بخندی حال من خوب است تورا پدرام می خواهم!

ندارم باکی ازحرف وحدیث اهل این کوچه
خودم را می کنم بدنام تورا خوشنام می خواهم

درونم آتشی برپاست ولیکن برلبم لبخند
خودم طوفانی ام اما تو را آرم می خواهم!
99
کامنت بنویسید...
زری    , zarzar_55
دوشنبه 14 اسفند ، 08:41
بسیار عالی
ادامه
مهران سلیمانی , mehran_soleyman
دوشنبه 14 اسفند ، 08:05
زیباست
ادامه
محمد علیـ , suzuki405rd
دوشنبه 14 اسفند ، 05:38
قصه تلخ شیرینی ها

http://jeem.ir/article/blog/30142

http://shereno.com/58965/57095/470445.html

http://sherenab.com/poem/62568/قصه-تلخ-شیرینی-ها
ادامه
محمد علیـ , suzuki405rd
دوشنبه 14 اسفند ، 05:30
تولد عاشقانه ها

http://sherenab.com/poem/62690/تولد-عاشقانه-ها
ادامه
محمد علیـ , suzuki405rd
دوشنبه 14 اسفند ، 05:29
عشق هنر است !

http://sherenab.com/poem/62600/عشق-هنر-است
ادامه
محمد علیـ , suzuki405rd
دوشنبه 14 اسفند ، 05:28
تاتو بودی ...

http://sherenab.com/poem/63440/تا-تو-بودی-
ادامه
محمد علیـ , suzuki405rd
دوشنبه 14 اسفند ، 05:27
جام بلورین چشمانت

http://sherenab.com/poem/62949/جام-بلورین-چشمانت
ادامه