سرمه ا , soft_kiss

سرمه ا

 سرنوشت تصمیم میگیرد که تو درزندگی با چه کسانی ملاقات کنی / اما تنها قلب توست که تصمیم میگیرد چه کسی در زندگیت باقی بماند
سرمه ا , soft_kiss

سرمه ا

مطالب

90/07/1 23:59

چگونه یک مرد را تحت تاثیر قرار دهیم؟

چگونه یک مرد را تحت تاثیر قرار دهیم؟!
لخت شوید.
99
    کامنت بنویسید...