شبکه شتاب , shetabee

شبکه شتاب

شبکه شتاب , shetabee

شبکه شتاب

مطالب

93/09/20 19:16

مراکز خرید تهران / شبکه شتاب

آغاز به همکاری شبکه "شتاب" با مراکز عمومی خرید مطرح تهران
در زمینه پوشش فعالیتهای تبلیغاتی و ساماندهی واحدهای تجاری زیرمجموعه
99
    کامنت بنویسید...