حامد حامد    , shabe__mahtab

حامد حامد

 دوستان دیگه وقت خداحافظی از کلوب رسیده
  حامد حامد    , shabe__mahtab

حامد حامد

مطالب تصاویر 15

94/05/1 12:01

قایقت می شوم....

قایقت می شوم...بادبانم باش...
بگذار هرچه حرف پشت ِ سرمان می زنند مردم..
باد هوا شود ...دورترمان کند
99
کامنت بنویسید...
ساسان  , sasan_osu
پنجشنبه 8 مرداد ، 10:34
سلام
ادامه
مریم ناناز , maryam__1370
جمعه 2 مرداد ، 16:07
like
ادامه
آخرین مطالب حامد حامد