پرنیان  , setare_nahid

پرنیان

 وقتی آدمهای کوچک رو واسه خودمون خیلی بزرگ کنیم،هم اونارو به اشتباه می اندازیم هم خودمون رو...
پرنیان  , setare_nahid

پرنیان

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت