م ح س ن آ     , sasan_ch_80

م ح س ن آ

 در زلف چون کمندش     ای دل مپیچ کانجا   ****  سرها بریده بینی       بی جرم و بی جنایت   ( دیدن وبلاگم خالی از لطف نیست  )
م ح س ن آ     , sasan_ch_80

م ح س ن آ

مطالبدوستان 3
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت