خانم افکاری , salia_m_ok

خانم افکاری

 از طوفان که درآمدی، دیگر همان آدمی نخواهی بود که به طوفان پا نهادی..! معنی طـوفـان همین است!
خانم افکاری , salia_m_ok

خانم افکاری

مطالب تصاویر 80

90/06/14 01:54

فساد و فحشا همه جایی شد....

فساد و فحشا همه جایی شد... سری بزنید به خیابانهای تهران...!!؟؟
شهرنو"
خشت و گلی
كه ویران شد
فساد و فحشائی  
كه همه جائی شد            هنوز شاه سقوط نكرده بود كه خانه‌های "زال ممد" در خیابان جمشید تهران سقوط كرد. در همان اولین روزهای سقوط نظام شاهنشاهی، شهرنو را با حكم آیت‌الله خلخالی و با بلدوزر ویران كردند. مالك اولیه زمین بسیاری از آن ۱۰۰ تا ۱۵۰ خانه كوچك و پر اتاقی كه مثل لانه زنبور دیوار به دیوار هم ساخته شده بود "زال محمد" بود. از قمار بازها و پاانداز‌های قدیمی‌و مشهور زمان پهلوی اول در تهران. او نخستین كسی بود كه در این محله چند خانه برای زنان تن فروش ساخت تا هم در  آن زندگی كنند و هم كسب و كار! بعد از كودتای ۲۸ مرداد این خانه‌ها زیاد شدند و دو خیابان هم در آن كشیده شد. در یك خیابان خانه‌های شخصی زنان تن فروش بود و در خیابان دیگر خانه‌های محل كسب و كارشان. اولی را نجیب‌خانه جمشید می‌گفتند و دومی‌ را شهرنو. فرزندان خردسال زنانی كه در خانه‌های جمشید «نجیب خانه» سكونت داشتند به خیابان دوم راه نداشتند، پلیس بچه‌های كم سن و سال را اگر در شهرنو می‌دید جمع می‌كرد. آنها مثل كرم در خیابان دوم درهم می‌لولیدند. اغلب وقتی به سن ۱۵-۱۴ سالگی می‌رسیدند به جمع خیابان اول می‌پیوستند. دختران در اختیار مردان گذاشته می‌شدند و پسران خود نان آلوده به انواع بزهكاری را در می‌آوردند. خرج برخی از خانه‌های جمشید را اغلب یكی از اوباش پولدار می‌پرداخت و خانه‌های خیابان اول سرقفلی داشت زیرا محل كسب نان از راه برده داری جنسی بود.           بندرت پدر بچه هائی كه در خیابان دوم ولو بودند معلوم بود. پسرها از همان ۱۲-۱۰ سالگی جیب بری و قاچاق مواد مخدر را شروع می‌كردند و یا نوچه یكی از چاقوكش‌ها و دزدها و اوباش می‌شدند و تن به رابطه جنسی نیز می‌دادند. بیشتر زندانیان كم سن و سال دوران شاه در زندان‌های ایران را همین عده تشكیل می‌دادند. جمشید مركز توزیع مواد مخدر بود. هر روز صبح زود، كنار یكی از خانه‌های در بسته نجیب خانه عده‌ای از این پسران جوان به زحمت روی زمین نشسته و برای بیداری و بر سرپا ایستادن هروئین زیر بینی یكدیگر می‌گرفتند. شب‌هائی كه تأمین كننده خرج زن و یا زنانی كه بصورت همسایه در این نجیب خانه زندگی می‌كردند به خانه می‌آمدند تا یك شب را با یكی از این زنان بگذرانند، این پسر بچه‌ها را از خانه بیرون می‌كردند و آنها در كوچه شب را صبح می‌كردند و این ملاقات‌های شبانه در طول تمام شب‌های هفته ادامه داشت. در همین خانه‌ها، دختران ۱۴-۱۲ ساله این زنان مورد اولین تجاوزهای جنسی قرار می‌گرفتند و سپس در سال‌های بعد خود به زنی سابقه دار و آشنا با این حرفه تبدیل می‌شدند.  بعضی از زنانی كه در جریان كودتای ۲۸ مرداد به اوباش تهران كمك كرده بودند و همراه آنها با شعار زنده باد شاه و مرگ بر توده‌ای، مرگ بر مصدق از جنوب تهران خود را به مركز شهر و اطراف خانه مصدق در خیابان پاستور رساندند، بعدها صاحب چند صد متر زمین در همین محله شدند كه همه آنها نیز به خانه‌های محل كسب و كار و نجیب خانه اختصاص یافت! در این جمع پری بلنده، مهین بچه‌باز، عصمت بابلی و ... خوش بخت‌ترین آنها كه در كودتای ۲۸ مرداد پشت سر اوباشی مانند هفت كچلان، حسن انجیری، امیر موبور، مصطفی زاغی، شعبان بی‌مخ، رضا جگركی و … در نقش توده مردم راه افتادند "ملكه اعتضادی" بود. زنی فوق‌العاده زیبا و معشوقه افسران اسم و رسم دار ارتش شاه، از جمله سروان خسروانی، كه بعدها در ارتش شاه ژنرال شد و رئیس سازمان تربیت بدنی (ورزش) ایران! ملكه اعتضادی  با برخی از اعضای دربار شاه هم رابطه داشت. بعد از كودتای ۲۸ مرداد با استفاده از رابطه‌هائی كه داشت و خدماتی كه در كودتای ۲۸ مرداد كرده بود از سهامداران بانك ایران و ژاپن شد و پیش از انقلاب از ایران گریخت. گویا در اسرائیل مقیم شد و اخیراً مرد.. او در سال‌های بعد از كودتا به یكی از نزدیكان اشرف پهلوی تبدیل شده و شایعات زیادی در باره نقش او در شبكه قاچاق مواد مخدر در زمان شاه وجود داشت و اینكه با اشرف پهلوی در این كار شریك بود. عكسی از او وجود دارد كه روز كودتا روی یكی از تانك‌های كودتاچی‌ها ایستاده و به سود شاه شعار می‌دهد!  پروین غفاری را موطلائی شهر لقب داده بودند. یكی از پرخواننده‌ترین پاورقی‌های مطبوعات دهه ۳۰ و ۴۰ در ایران پاورقی بود با همین نام "موطلائی ‌شهرما" كه حسینقلی مستعان آن را برای تهران مصور می‌نوشت. نویسنده‌ای كه با علی دشتی و حجازی بر سر شناخت روح و روان زنان رقابت داشت و هر سه می‌خواستند بالزاك ایران شوند!      پروین غفاری بعد از كودتا یكی از مشهورترین زنان ایران شد. رفیق شخصی مصطفی طوسی از چوبدارها و قصاب‌های معروف تهران پیش از "هژبر یزدانی" بود. بعدها "هژبر یزدانی" جای او را در قصاب‌خانه‌ تهران گرفت!      پروین غفاری مدتی هم معشوقه اردشیر زاهدی وزیر خارجه شاه بود. این دوران كوتاه بود. پس از مدتی موطلائی تهران تبدیل به دامی‌ برای یافتن دختران زیبا برای اعضای دربار و شخص شاه شد. پیش از رسیدن به ۴۰ سالگی، در چند فیلم فارسی هم بازی كرد، كه نقش دست سوم را داشت و بیشتر بدلیل زیبائی‌اش از او در چند فیلم استفاده كردند. او را «پری غفاری» صدا می‌كردند، كه مخفف پروین است.     بعد از آنكه خانه‌های جمشید را در دو خیابان شهرنو و نجیب‌خانه تهران ویران كردند، زنانی كه در آنها زندگی می‌كردند را ابتدا بردند در خانه ثابت پاسال در انتهای خیابان جُردن. ثابت پاسال نیز از سرمایه داران بزرگ زمان شاه بود كه دستی قوی در واردات داشت و بازاری‌ها و تجار سنتی ایران كه نانشان در زمان شاه آجر شده بود تشنه به خونش بودند. البته عده ای از زنان را نیز در خانه های شهر نو آتش زده و زنده زنده سوزاندند. تصویر زیر یکی از این زنان نگونبخت را روی دست مردم نشان می دهد.     خانه ثابت پاسال قصری بود با دیوارهای سنگی، نرسیده به خیابان فرشته، در كوچه‌ای با شماره ۱۴ در انتهای خیابان جُردن و گاندی.     در این خانه بر سر این زنان آب تربت ریختند و چادر مشگی سرشان كردند. حجت‌الاسلام كم سن و سالی بنام هادی غفاری سرپرستی ارشاد مذهبی ‌آنها را برعهده گرفت. بعد از چند ماه، از میان این زنان عده‌ای را كه سن و سالشان زیادتر بود دستچین كردند و بعنوان زنان مدافع اسلام و مخالف مجاهدین و كمونیست‌ها فرستادند مقابل دانشگاه تهران و در هر متینگ و سخنرانی كه در تهران برپا می‌شد. سرپرستی آنها را زنی بنام "زهراخانم" برعهده‌ داشت كه چادر به كمر می‌بست و به دختران و زنانی كه بحث سیاسی می‌كردند حمله می‌كرد و حتی بعدها اطرافیان و همكارانش با چاقو به دخترها حمله می‌كردند. فیلسوف فاحشه‌ها بود، چون می‌توانست چند كلمه‌ای در باره قرآن و بدی كومونیسم حرف بزند. از جمله اینكه در كومونیسم زنان اشتراكی‌اند!
> از میان همین زنان، عده‌ای كه جوان‌تر بودند برای نگهبانی ‌زندان‌ها انتخاب شدند و تعلیم دیدند و از جمع آنها، قوی ترینشان به شكنجه‌گران زندان زنان تبدیل شدند. به آنها گفته شده بود اگر شلاق بزنید و كمونیست‌ها را شكنجه كنید، گناهانتان پاك شده و به بهشت خواهید رفت!     آنها كه طرح جمع آوری كودكان خیابانی و انتقال آنها به پادگان‌های ویژه مقاومت شهری را اجرا می‌كنند تا پس از اندكی آموزش مذهبی‌ به گاردهای محافظ ولایت در خیابان‌ها تبدیل شوند، این تجربه را پشت سر دارند؛ گرچه مانند "احمدی نژاد" شهردار حزب اللهی تهران نقش آفرین خانه ثابت پاسال نبوده باشند. نقش آفرینان آن دوران امثال حجت الاسلام غفاری بودند كه حالا صاحب كارخانه جوراب زنانه "استارلایت" است. نقش هژبر یزدانی‌ها را هم مؤتلفه اسلامی‌ برعهده گرفته است و بجای اداره و سلطه بر قصابخانه تهران، یك كشور را به قصابخانه تبدیل كرده است. خیابان جمشید حالا شده سایت اینترنتی "صیغه" و در حاشیه همه خیابان‌های تهران، اتومبیل‌ها خیابان جمشید را جستجو می‌كنند. شاید "فاطمه قائم مقامی" هم برای دورانی نقش ملكه اعتضادی را در جمهوری اسلامی‌ داشت. همان خانمی‌كه معشوقه علی فلاحیان بود و بدستور او توسط یكی از ایادی فلاحیان بنام "سنجری" در اتومبیلش با اسلحه كمری مجهز به صدا خفه كن ترور شد تا رابطه‌ها كور شود. (روزنامه‌های دوم خردادی را یكبار دیگر باید از ابتدا خواند! تا كینه فلاحیان و یاران سعید امامی‌ از امثال عمادالدین باقی و گنجی و حجاریان و ... را دوباره پیدا كرد.)     خیابان جمشید را خلخالی با ساده لوحی آلوده به قساوت بجای قضاوت ویران كرد تا فساد و فحشاء در ایران ریشه كن شود. یا ندانسته پیشانی خاك را بوسید و یا سرانجام فهمید فساد و فحشاء و اختلاس و هر سقوط اخلاقی دیگری در جامعه از دل حاكمیت و نابرابری در آن جامعه بیرون می‌آید. "ماهی از سر گنده گردد، نی زدم" فساد و تباهی اخلاقی امروز جامعه ایران بازتاب همین فساد در حاكمیت است، جامعه آینه حاكمیت است. این فساد و فحشاء و سقوط اخلاقی بارها و بارها فراتر از دوران پیش از انقلاب است.     بدین ترتیب آن بازی تكراری كه این روزها برای مبارزه با مفاسد در خیابان‌ها راه انداخته اند و به بهانه بدحجابی ‌به خانه سینما و یا فلان كنسرت حمله می‌كنند، نه برای مقابله با فساد كه اتفاقاً برای مقابله با اعتراض به این فساد و تباهی است. اگر غیر از این بود، مقابله و مبارزه باید ابتدا در حاكمیت شروع می‌شد. شروع نیز خواهد شد، همانگونه كه شاه وحشت زده از بیم سقوط دست به آن زد و هویدا و نصیری (نخست وزیر و رئیس ساواك) خود را زندانی كرد و در تلویزیون خطاب به مردم گفت: صدای انقلاب شما را شنیدم! اما تمام شواهد نشان می‌دهد كه این شروع در جمهوری اسلامی‌ نیز با همان تأخیر و نتیجه‌ای همراه خواهد بود كه در آخرین سال حكومت شاه همراه بود. چرا؟ به این دلیل ساده: چاقو دسته خود را نمی‌بُرد!      دعای داریوش كبیر در كتیبه بیستون خدایا این كشور را از دروغ خشك سالی و دشمن درامان دار
99
کامنت بنویسید...
آخرین مطالب خانم افکاری
سلام.... اونقدر معرفت نداشتی . سلام به دختر خاله عزیز چند مدتی است کم پیدایی من... سرکار خانم افکاری با سلام و تقدیم احترام، پیشاپیش... سلام برشما تولدتون مبارك با آرزوی بهترینها برای شما... دوست گرامی سرکار خانم افکاری باسلام ، تابش خورشید... زیباتر از تولد آدمی تولد دوست است.... زیباترین حس سجده این است که در گوش زمین پچ پچ میکنى،... دلم برای کسی تنگ است که زیبایی روح را می ستاید ،... شبی در شب ترین شبها، تو ماهم می شوی آیا؟... سلام دختر خاله عزیزم منتظر پیام شما هستم نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود حال من از اقبال تو فرخنده... من که در تنگ برای تو تماشا دارم با چه رویی بنویسم... باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست سقف حرم و مسجد... ﺩﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺩ .... همیشه خودت را " نقد " بدان تا دیگران تو را به " نسیه... آدم هایی هستند که وقتی خوشحالی، کنارت نیستند، چون... فروش زمین مسکونی باسندمالکیت بصورت اقساطی درلاهیجان... افلاطون میگه:هر وقت نتونستی کسی رو فراموش کنی بدون... السلام علیک یا اباعبدالله.... بزرگی به سن و سال نیست كسی بزرگتر است كه روح و افكار... مره ی زیر صفر هم هست!... نمره ی پایین تر از نمره ی صفر كه نداریم ، داریم ؟... پیامی از طرف خدا : امروز همه مسائلت رو به من بسپار... هرگاه خداوند تورا به لبه پرتگاه هدایت کرد به خداوند...