علیخانی    , saha28

علیخانی

 بار الها...ظالمان خدا فروش را که نمی گیری، مظلومان بی خدا را هم مگیر
 علیخانی    , saha28

علیخانی

مطالبدوستان 366

89/06/22 07:22

نام های پیامبران الهی و معانی زیبای انها آدم؛ این...

نام های پیامبران الهی و معانی زیبای انها
آدم؛ این كلمه عبری و غیر منصرف است و به معنای خاك سرخ میباشد

25 بار در قرآن تكرار شده است. وی نخستین انسان از نسل كنونی است؛‌ از این روی او را ابوالبشر می نامند و نخستین پیغمبر است.


ادریس؛ این كلمه غیر عربی است؛ از این روی غیر منصرف می باشد. دو بار در قرآن آمده است. میان شیث (جانشین آدم) و او چهار نسل فاصله است


نوح؛ این كلمه عربی است. چون بسیار گریه می كرده به او نوح گفته اند. 43 بار در قرآن تكرار شده است. عمرش از همه پیامبران بیش¬تر بوده و دوران نبوت او 950 سال بوده است؛ از این روی به او شیخ الانبیا لقب داده اند.


هود؛ این كلمه عربی است. وی پس از نوح – با چند واسطه – آمده است. وی در سرزمین احقاف و میان قوم عاد زندگی می كرد. در تورات به نام «عابر» خوانده شده است. این كلمه ده بار در قرآن آمده كه سه مورد آن به معنای یهودی است


صالح؛ این كلمه عربی است و وی از پیامبران عرب می باشد. وی در سرزمین حجر (میان شام و حجاز) مبعوث شد


ابراهیم؛‌ این كلمه غیر عربی و سریانی است و به معنای پدر مهربان می باشد. وی از پیامبران اواالوالعزم میباشد كه دارای كتاب و شریعت است. وی در شهر بابل در عراق به دنیا آمد و به پیامبری رسید و در دوره جوانی بت ها را شكست و نمرود دستور داد او را در آتش افكنند كه خدای متعال آتش را بر او گلستان كرد. این كلمه 68 بار در قرآن تكرار شده است.


اسماعیل؛ این كلمه غیر عربی است و در زبان عبری «اسما» و «ئیل» به معنای بشنو، خدا بوده است. وی فرزند بزرگ ابراهیم است و مادرش هاجر میباشد


.اسحاق؛ این كلمه عربی نیست و غیر منصرف می باشد. وی فرزند دوم ابراهیم است كه مادرش ساره می باشد. این كلمه 15 بار در قرآن كریم تكرار شده است.


.لوط؛ ظاهراً این كلمه عربی است. وی در زمان حضرت ابراهیم می زیست و با آن حضرت خویشاوند بود. وی پیامبر مردم شهر سدوم بود. مردم این شهر به جهت عمل زشت هم جنس بازی دچار زلزله شدید شده و نابود گشتند. این كلمه 27 بار در قرآن كریم تكرار شده است.یعقوب؛ این كلمه غیر عربی و ظاهراً عبری است و غیر منصرف می باشد. وی فرزند اسحاق است. لقب وی «اسرائیل» است كه به معنای عبد خدا می باشد. (اسرا = عبد و ئیل = خدا) كلمه یعقوب 16 بار در قرآن تكرار شده و كلمه اسرائیل 43 بار در قرآن تكرار شده است.


.یوسف؛ این كلمه عبری است. یوسف به معنی افسوس می خورد 
 یعقوب دوازده پسر داشت كه یوسف زیباترین و محبوب ترین آنان بود. داستان زندگی او به صورت یكپارچه در سوره یوسف آمده است. كلمه یوسف 24 بار در قرآن تكرار شده است.

.ایوب؛ این كلمه غیر عربی و ظاهراً عبری است و غیر منصرف می باشد. خدای متعال برای امتحان او را سال ها به مرضی مزمن دچار كرد و او صبر و مقاومت كرد

موسی؛ این كلمه معرب «موشه» (از آب كشیده شده) در زبان عبری است. وی از پیامبران الواالعزم و صاحب شریعت و كتاب آسمانی است و نام كتاب وی تورات می باشد. یه پیروان وی یهودی می¬گویند. داستان زندگی موسی و بنی اسرائیل در سوره ها و آیه های متعددی آمده است،‌ مانند سوره بقره، اعراف، طه، قصص، شعراء و... نام پدر موسی عمران و نام مادرش یوكابد است. كلمه موسی135 بار در قرآن كریم تكرار شده استهارون؛ این كلمه عبری و به معنای محبوب است و غیر منصرف می باشد. وی برادر موسی است و در كنار او بود و موسی از خدا خواست كه او را وزیرش قراردهد و خدا درخواست او را اجابت كرد و او را در نبوت شریك موسی قرارداد؛ از این روی هر دو با هم به سوی فرعون رفتند. كلمه هارون 20 بار در قرآن كریم تكرار شده است.


داود؛ این كلمه غیر عربی و ظاهراً عبری است.معنای اسم:داود= محبوب
 در چند جای قرآن كریم به داستان زندگی داود اشاره شده كه از آن موارد داستان جنگ جالوت و طالوت است كه جالوت به دست داود كشته شد. (سوره بقره، آیه¬246-251) این كلمه 16 بار در قرآن كریم تكرار  شده است.سلیمان؛ این كلمه غیر عربی و معرب شلومه و غیر منصرف است.معنای اسم :سلیمان= پر از سلامت
 و فرزند داود است. وی علاوه بر مقام نبوت دارای مقام پادشاهی هم بود و زبان حیوانات را می فهمید و باد و جنیان مسخر او بودند

یونس؛ این كلمه غیر عربی و ظاهراً از یونانی ایونس گرفته شده است و غیر منصرف می اشد. قرآن كریم او را «ذا النون» و «صاحب الحوت» لقب داده است. وی در نینوا مبعوث گردید. از اعجایب زندگی او این است كه پس از این كه قومش را نفرین به عذاب كرد و از میان قومش به سوی دریا فراركرد و بر كشتی سوار شد طبق قرعه به سوی نهنگ پرتاب شد و او را بلعید و در شكم آن زنده ماند


.زكریا؛ این كلمه معرب و اصل آن عبری است.زکریا= در زبان عبری به معنای کسی که خدا او را یاد می کند
 وی كه از متولیان بیت المقدس بود طبق قرعه سرپرستی مریم، مادر عیسی را بر عهده گرفت


یحیی؛ این كلمه هم می تواند عربی باشد، معنای اسم:یحیی=زندگی بخش  برگرفته از واژه حیات و می تواند عبری باشد (معرب یوحنّا) وی پسر زكریا است و با عیسی پسر خاله می باشند. وی شباهت هایی به امام حسین علیه السلام دارد، از آن جمله كه در شش ماهگی به دنیا آمد و به دست حاكم عیاشی سر از تنش جدا شد. این كلمه 5 بار در قرآن كریم آمده است.


عیسی؛ این كلمه معرب كلمه «ایشوع» در زبان عبری است و به معنای مرد بزرگ و مبارك است. وی از پیامبران اولواالعزم است و كتاب او انجیل می باشد. به پیروان وی مسیحی می گویند. مادر وی مریم از چهار زن بزرگ بهشتی است كه بدون شوهر و با تمثل فرشته الهی (جبرئیل) برابر او باردار شد و در مدتی كوتاه عیسی را به دنیا آورد. و عیسی در گاهواره به سخن آمد و خود را عبدالله، پیامبر و صاحب كتاب معرفی كرد. یهودیان مخالف او می خواستند او را به دار بیاویزد، ولی خدای بزرگ او را نجات داد و فردی مشابه او را به دار آویختند. این كلمه 25 بار در قرآن كریم تكرار شده است.


محمد؛ این كلمه عربی و به معنای ستوده است. و از پیامبران اواالعزم و صاحب شریعت اسلام و كتاب آسمانی او قرآن است. وی آخرین پیامبر الهی و پس از او پیامبری نخواهد آمد و هر كس پس از ایشان ادعای پیامبری كند دروغگو است. این كلمه 4 بار در قرآن كریم آمده است و یك بار به عنوان «احمد» از او یادشده است.
معانی همه زیبا است اما معنای اسم حضرت ابراهیم واقعا جای تامل داره
99
12
  فاطمه , raha6712
  یکشنبه 18 مهر ، 21:13
  متاسفم برا خودم با کیا هم دینیم ...
  ادامه
  سعید حافظی , aut_salar
  چهارشنبه 7 مهر ، 13:52
  بالاخره یوسف بعده دوران حاملگی این مساله رو رو میکنه. حالا روز اول به خوابش بیان یا روز آخر. مردم اون موقع که نمیدونن یوسف راست میگه چطور میتونن قبول کنن که راست میگه؟ خودت بودی قبول میکردی؟ یکی میاد میگه آقا چن نفر اومدن به خوابم و گفتن این مریم رو روحالقدس باردار کرده و بمن گفته ببر خونت و کاری به کارش نداشته باش. مردمم قبول کردن. مسخره نیست؟
  ادامه
  سعید حافظی , aut_salar
  چهارشنبه 7 مهر ، 11:39
  چرا باید ببره؟ بنظرت منطقیه؟ خوب روحالقدس ببره پیش خودش دیگه.
  ادامه
  سعید 0 , abylon_2002
  چهارشنبه 7 مهر ، 11:32
  سعید من همین الان انجیل متی رو خوندم صفحه 4 تولد عیسی مسیح چرا داستان برعکس میگی
  مریم آبستن شد و یوسف از این قضیه ناراحت میشه بعد خواب میبینه فرشته ها میگن این فرزند از روح القدس است نگران نباش و مریم را به خانهی خود ببر
  و یوسف هم مریم رو به خونه ش میبره ولی با او همبستر نمیشه تا بعد از تولد عیسی مسیح
  خواهشا یه بار دیگه برو بخون
  ادامه
  سعید حافظی , aut_salar
  دوشنبه 22 شهریور ، 18:38
  ننوشته که باکره نبوده. بزار داستانی تعریف کنم. یوسف نجار نامزد مریم بوده. شبی تو خواب چنتا فرشته به خوابش میاد و میگه تو باید مریم رو به خونهت ببری ولی نباید دست بزنی بهش. بعده 7 یا 8 ماه از این ماجرا عیسی متولد میشه. و یوسف نجار میگه این چجوریه که من دست به مریم نزدم و اون صاحب بچه شده. مردمم حرفشو قبول میکنن. من این داستانو خوندم و باور نکردم و گفتم ناکس مثل امام صادق خودمون بوده چون اونم یه کار تو این مایه ها کرده. ماجرای امامت اسماعیل و موسی کاظم رو میگم. شنیدی؟
  ادامه
   علیخانی    , saha28
  دوشنبه 22 شهریور ، 16:58
  انجیل یوحنا رو من دارم

  همچین چیز هائی توش نیست

  انجیل یوحنا معتبر ترین انجیل است....
  ادامه
   علیخانی    , saha28
  دوشنبه 22 شهریور ، 16:57
  چه میکنه این قوم بنی اسرائیل

  چه میکنه این یهود....
  ادامه
   علیخانی    , saha28
  دوشنبه 22 شهریور ، 16:55
  هه هه هه

  چه جالب که من همین امروز یه مطلب خوندم در رابطه با اینکه مسیحی ها اون قدر بی حیا بودند که تا این حد در انجیل دست بردند که عصمت مریم مقدس را لکه دار کنند ... و این قران بود که شد سند عصمت مریم پاک

  نمیدونستم این قدر قضیه عمیق هست که مسلمانان هم باور کردند

  اقا مهدی... بی خیال این خانه ها از پایبست ویرانند
  هر چی این ها جدید بشنوند قبول میکنند نه هر چی حقیقت داشته باشه
  ادامه
  مهدی ستوده , kishboy
  دوشنبه 22 شهریور ، 16:40
  یعنی انجیل متی برای تو سندیت داره اونوقت قرآن سندیت نداره؟
  شرم نمی کنی پیامبر خدا رو اینگونه خطاب می کنی!!!
  ادامه
  سعید حافظی , aut_salar
  دوشنبه 22 شهریور ، 12:40
  آدم به زرنگی یوسف نجار ندیدم. بیچاره مریم و گرفت آبستن کرد بعد انداخت گردن خدا. خیلی آب زیر کاهه. انجیل متی رو بخونید تو همون ده صفحه اولشه. بدون تعصب بخونید ببینید میشه دروغ به این گندگی رو باور کرد.
  ادامه
   علیخانی    , saha28
  دوشنبه 22 شهریور ، 08:04
  خواهش میکنم عزیز دل
  ادامه
  آریانا ایرانی سبز , istadegi
  دوشنبه 22 شهریور ، 08:03
  ممنون از مطلب قشنگتون.
  ادامه
  آخرین مطالب علیخانی
  در تنظیمات گفتگو رو تنظیم کنید! این بصیرتتان ما را کشته است!... سلام من به تو ای بانویی که مرد نبردی ز غیر هر چه... سرمنشا ناب هر غزل عباس است پیروز نبرد هر جدل عباس... salam aji kojaiy delam barat tangid دنیاکوچکتر از آن است که گمشده‌ای رادر آن یافته باشی؛... سلام دوست سبزم.... سلام دوست خوبم تولدتون و سال نو رو بهتون تبریک می... سلام دوست سبزم.... سلام دوست خوبم تولدتون و سال نو رو بهتون تبریک می... از همه دوستانی که سال نو و تولد(هفت ماه دیگه) من... از همه دوستانی که سال نو تولد(هفت ماه دیگه) من رو... سلام سارا جان :) سال نو با تاخیر مبارک کم پیدایی... ...و لسوف یعطیک ربک فترضی تو بهاری؟... تولد شروع جنگ با دیو زندگیه .... ... عید است ولی بدون او غم داریم/ عاشق شده ایم و عشق... هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم... شادی رو هدیه کن حتی به اونایی که دلتو شکستن .... ز کــوى یـار می‏آیـد نـســـــــــــیـم بـاد نـوروزى... ... salam tavalodeton mobarak eyedeton ham mobarak ishalah... خانم علیخانی تولدتون تبریك میگم.... تولتان مبارك ای مهربان tavalodet mobarak. سلام کجا رفته ای که سر نمیزنی انکار و باور با هم برابرند، انجا که فکر نیست!...