سعید چیریک , saeidbamaram

سعید چیریک

 چیرپینیردی قارا دنیز باخیر تورکون بایراغینا *** فیرتینالار دور بیر یانا یول وئر تورکون بایراغینا
سعید چیریک , saeidbamaram

سعید چیریک

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت