امپراطور سعید  , saeed_hgl

امپراطور سعید

 درود امپراطور کبیر بر اددلیست
امپراطور سعید  , saeed_hgl

امپراطور سعید

مطالب
89/01/12 00:05

شعری در مورد معاد كدام دانه فرو رفت در زمین كه نرست...

شعری در مورد معاد

كدام دانه فرو رفت در زمین كه نرست
چرا به دانه ی انسانیت این گمان باشد
99
    آخرین مطالب امپراطور سعید
    روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از... قطره عسلی بر زمین افتاد.... مهم نیست چه چیز به یک زن بدهی، هر چه بدهی آنرا بهتر... گفته بودی خانه میسازم نگفتی روی آب گفته بودی ماندنی... صلات ظهر هم باشد، شبم آغاز خواهد شد به محض اینکه... اینجا سرزمین عجایب نیست .... می و میخانه کجا، حال نگاه تو کجا؟... افسوس که ما قوم پر از افسوسیم.... اﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﻦ سعید ﺗﻮ ﻳﻪ ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺁﺧﺮ... من را به گناهی که " نگاه تو " درآن بود بردند سر دار... همه شب سجده برآرم که بیایی تو ، به خوابم که دمی خوب... امپراطور کجایی تو دنبال چه کاری مهشید دلش تنگته تنگه... سلام بر عمپرااااطووور سعییید فلفلی احوااال عمپراطوور ما چطوره یک مرد با چشم هایش عاشق می شود.... به هرکجا که میروی آموزگار خود را خواهی یافت.... چون سرخ ترین سیب، در آغوش درختی سخت است تو را دیدن... میدونى خرشانس كیه؟... یكی از بدترین چیزهایی كه از بچگی یادمان می دهند 'جای... تو چرا پسر خوشگل تووو پیجت ندارى؟... استادی درشروع کلاس درس، لیوانی پراز آب به دست گرفت.... یک راند دیگر مبارزه کن وقتی پاهایت چنان خسته اند... مردی وارد یک رستوران شد.... روزی مردی ثروتمند سبدی بزرگ را پر از گردو کرد، آن... شیوه‌ی قدیمی زندگی خود را رها كن.... از اشتباهات خود درس بگیرید : بسیاری از ما با این... پرنده هایی که روی شاخه نشستند، هرگز ترس از شکستن... فراموش نکنیم که بسیاری اوقات در زندگی وقتی به در... عقاب داشت از گرسنگی می مرد و نفسهای آخرش را می کشید.... تصویر از خود....