امپراطور سعید  , saeed_hgl

امپراطور سعید

 درود امپراطور کبیر بر همه خوشگلان و بدگلان ادد لیست و رحمته الله و برکاته
امپراطور سعید  , saeed_hgl

امپراطور سعید

مطالب
89/01/12 00:05

شعری در مورد معاد كدام دانه فرو رفت در زمین كه نرست...

شعری در مورد معاد

كدام دانه فرو رفت در زمین كه نرست
چرا به دانه ی انسانیت این گمان باشد
99
    کامنت بنویسید...
    آخرین مطالب امپراطور سعید
    :ﭘﺴﺮ ﺁﺩﻡ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻮﺩﭘﺴﺮ ﻧﻮﺣﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﺑﻨﺸﺴﺖﭘﺴﺮ ﺍﯾﻮﺑﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻮﻥ ﺷﺎﺭﻻﺗﺎﻥ11 ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﯾﻮﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺣﺴﻮﺩ ﺑﻮﺩﻥ!ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺍ، ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼﺩﺍﺭﯾﻦ؟ !‏( ﺍﻧﺸﺎﯼ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻘﺶ ﭘﺪﺭ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﯿﺖﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ) ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﯼ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﻔﻞ ﺳﺎﮐﺖ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ... اگر کفشت پایت را می زد و از ترس قضاوت مردم پا برهنه... گاهی گمان نمیکنی ولی خوب می شود گاهی نمی شود که نمی... وقتی شما یک پرتقال را تحت فشار قرار دهید، آب پرتقال... توجه کردن مانند تابش نور افتاب بر انسان هاست ،به... جهان سوم ؛ جاییست که مردمانش بجای حل مشکلات ،سعی... امدم خوش آمدم عیدت مبارک بازدید مینمویم و میروم با... سلام اقاسعید عیدت مبارک:) امپراطور چرا با رکابی از خودت عکس گذاشتی ابهت امپراطوریتو... پخخخخخخخخخخخخ:)) اینجا چقده زشته:D روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از... قطره عسلی بر زمین افتاد.... مهم نیست چه چیز به یک زن بدهی، هر چه بدهی آنرا بهتر... گفته بودی خانه میسازم نگفتی روی آب گفته بودی ماندنی... صلات ظهر هم باشد، شبم آغاز خواهد شد به محض اینکه... اینجا سرزمین عجایب نیست .... می و میخانه کجا، حال نگاه تو کجا؟... افسوس که ما قوم پر از افسوسیم.... اﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﻦ سعید ﺗﻮ ﻳﻪ ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺁﺧﺮ... من را به گناهی که " نگاه تو " درآن بود بردند سر دار... همه شب سجده برآرم که بیایی تو ، به خوابم که دمی خوب... امپراطور کجایی تو دنبال چه کاری مهشید دلش تنگته تنگه... سلام بر عمپرااااطووور سعییید فلفلی احوااال عمپراطوور ما چطوره یک مرد با چشم هایش عاشق می شود.... به هرکجا که میروی آموزگار خود را خواهی یافت.... چون سرخ ترین سیب، در آغوش درختی سخت است تو را دیدن... میدونى خرشانس كیه؟...