روح الله سالک , ruhollah_salek

روح الله سالک

 پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند، اما حقیقت آن است که زمان، ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. (شهید آوینی)
روح الله سالک , ruhollah_salek

روح الله سالک

مطالب تصاویر 15
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت