امیر  پارسا , rockfeler

امیر پارسا

 تجویز من برای دردهایتان : بوسیدن قرص ماه یارست وبس!! درما که باشد درمان است ..در دار اغوشش چو باشیم دارو هست...کم نگیرید این درد ودرمان را
امیر  پارسا , rockfeler

امیر پارسا

مطالبدوستان 477

96/07/6 09:21
99
کامنت بنویسید...
امیر  پارسا , rockfeler
پنجشنبه 6 مهر ، 11:31
ممنونم از بودنت***
ادامه
سـلوت ارامش , s.salvat50
پنجشنبه 6 مهر ، 11:27
جانم
ادامه
امیر  پارسا , rockfeler
پنجشنبه 6 مهر ، 11:25
سلوت جان ***
ادامه
سـلوت ارامش , s.salvat50
پنجشنبه 6 مهر ، 11:17
لایك
ادامه
امیر  پارسا , rockfeler
پنجشنبه 6 مهر ، 10:06
خیلی زیباست...***
ادامه
ستاره   , rozitasdagat
پنجشنبه 6 مهر ، 10:05
همیشه سعی کردم خودم باشم نه تندیس دروغین
ادامه