دکتر حامد , rezaniceboy

دکتر حامد

 سلامتیه کسی که :  وقتی توی آغوش می گیریمش همه ی وجودمون میلرزه ؛ نه از ترس  یا عشق بازی واسه وحشت از فردای بدون اون
دکتر حامد , rezaniceboy

دکتر حامد

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت