, profssor

ZOHAIR KURD

 برای صلح بجنگ
  , profssor

ZOHAIR KURD

مطالب تصاویر 43دوستان 57

91/10/3 13:42

عکس هایی از آموزش نیروس پلیس زن در افغانستان  پلیس...

عکس هایی از آموزش نیروس پلیس زن در افغانستان
 پلیس زن عکس هایی از آموزش نیروس پلیس زن در افغانستان عکس هایی که در ادامه مطلب مشاهده میکنید نمونه‌ای از مشارکت فعال زنان در صحنه اجتماعی افغانستان است.
تصاویری که در زیر ملاحظه می‌فرمایید مربوط به آموزش زنان پلیس بوده و آنان مشغول فراگیری مهارت‌های لازم در این خصوص هستند.  
99
    کامنت بنویسید...