, profssor

ZOHAIR KURD

 بدجوری دیوونتم من فکر نکن این فقط یه گافه,همیشه نبودن تو کرده این دلو کلافه
  , profssor

ZOHAIR KURD

مطالب تصاویر 43دوستان 59
91/10/3 13:42

عکس هایی از آموزش نیروس پلیس زن در افغانستان  پلیس...

عکس هایی از آموزش نیروس پلیس زن در افغانستان
 پلیس زن عکس هایی از آموزش نیروس پلیس زن در افغانستان عکس هایی که در ادامه مطلب مشاهده میکنید نمونه‌ای از مشارکت فعال زنان در صحنه اجتماعی افغانستان است.
تصاویری که در زیر ملاحظه می‌فرمایید مربوط به آموزش زنان پلیس بوده و آنان مشغول فراگیری مهارت‌های لازم در این خصوص هستند.  
99
    کامنت بنویسید...