هاکان مهاباد    , pishitalai443

هاکان مهاباد

   من کوردم سینگم شاخی نیشتیمانه دروشمیشم له به ره ی شه ر  یا کوردستان یا کوردستان    یا کوردستانه
هاکان مهاباد    , pishitalai443

هاکان مهاباد

مطالب تصاویر 38
90/04/25 02:57

وینه ی ریبه رانی ئاشتی و ئازادی کوردس______________تان...

وینه ی ریبه رانی ئاشتی و ئازادی کوردس______________تان
      وینه ی نه مرانی کوردستان گه وره  پپاوانی ئاشتی و ئا زادی پیشه وا قازی موحه ممد     شهید دکتوور عبدالرحمن قاسملو    شه هید دکتور صادق شه ره فکه ندی.                     هاکان مه هاباد
99
کامنت بنویسید...
هاکان مهاباد    , pishitalai443
پنجشنبه 23 شهریور ، 13:50
تو نامری چاوه کانم تو نامری له ژیر گلکو بی یا له سه ر عه رز تو له گه لمانی..................

20مین سالروژی تروری شه هید دکتور سادق شه ره فکندی له هه مو گه لی کورد و بنه ماله ی شه هیدانی ریگای رزگاری شه ره خوشی ده که م.
ادامه
هاکان مهاباد    , pishitalai443
پنجشنبه 10 آذر ، 00:02
وینه ی نه مرانی کوردستان

گه وره پپاوانی ئاشتی و ئا زادی
ادامه