پیمان  , peyman7882

پیمان

   کنار تو فقط آروم میشم   پُر از دلشوره ام هر جای دیگه     تو تقدیر منی بی لحظه ای شک   چشات اینو بهم هر لحظه میگه  
پیمان  , peyman7882

پیمان

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت