پیمان  , peyman7882

پیمان

  من بی تو اندوه ، سرد زمستونم   پرنده ای زخمی ، اسیر بارونم      ای مثل من عاشق ، همتای من محجوب   بمون ، بمون با من ، ای بهترین ای خوب
پیمان  , peyman7882

پیمان

مطالب

96/11/14 23:10

چقدر تنهایی خوب است وقتی عشق هایی را می بینی که به...


چقدر تنهایی خوب است

وقتی عشق هایی را می بینی

که به دروغ

دست های یکدیگر را

می فشارند
99
کامنت بنویسید...
پیمان  , peyman7882
یکشنبه 15 بهمن ، 09:50
جز آغشو خودمون ، پناهی نیست تا روزی که کسی واقعا و با همه ی وجودش بخواهدددد که باااااشد ..
ادامه