پیام آریا , payam2006

پیام آریا

 مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سال‌ها مذهبی ماندم ، بی آن که خدایی داشته باشم !
پیام آریا , payam2006

پیام آریا

مطالب

91/11/8 10:15

بدون شلوار در اصفهان!...

بدون شلوار در اصفهان!!!

––––•(-•(شرط بندی دختــــــــر اصفهانی )•-)•––––

©º°°º©©º°°º©©º°°º©©º°°º©©º°°º©©º°°º©

در یکی از پارکهای جنوب شهر اصفهان یکی چند دختر اصفهای شرط بندی میکنند که بدون شلوار به مدت 20 دقیقه در پارک قدم بزنند...
یکی از دخترهای شرط را اجرا کرد و برنده 5 میلیون تومان در این شرط بندی شد.
این صحنه تمام افراد پارک را مجذوب خود کرده بود و مردم همراه با موبایل به ضبط تصاویر میکردند.
پخش شدن این کلیپ در شبکه های مجازی بمب عظیمی به صدا در آورد و یکی از بیشترین دانلودها در فیسبوک را به خود اختصاص داد.
99
کامنت بنویسید...