دانش بنیان , oldhacker

دانش بنیان

 مرا اینگونه باور کن...کمی خسته. ..کمی تنها..کمی بی کس..خدا هم ترک ما مرده خدا دیگر کجا رفته.
دانش بنیان , oldhacker

دانش بنیان

مطالب
مطلب یافت نشد .