آرمان جهنم , nemesis_city

آرمان جهنم

            نخواب وقتی که هم بغضت به زنجیره      نخواب وقتی که خون از شب سرازیره
آرمان جهنم , nemesis_city

آرمان جهنم

مطالب تصاویر 21
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت