سیدعلی طلبه , nadali

سیدعلی طلبه

  #اطلاعیه همکار افتخاری  پایگاه تخصصی فقه و ‌احکام از عموم طراحان گرامی جهت ترویج و نشر احکام اسلامی د
سیدعلی طلبه , nadali

سیدعلی طلبه

مطالب

90/10/15 08:52

احكام 72(حرام بودن دروغ و حلال بودن تُوْریه) حرام...

احكام 72(حرام بودن دروغ و حلال بودن تُوْریه)
حرام بودن دروغ و حلال بودن تُوْریه  حرمت و زشت بودن دروغ گفتن و اینكه از گناهان كبیره است بر كسی پوشیده نیست و فقط تحت دو عنوان می توان دروغ گفت: 1- دفع ضرر و خطر مهم از خود یا مؤمن دیگری 2- آشتی دادن میان دو نفر (و برخی از مراجع احتیاط واجب دارند كه در این دو مورد هم اگر تُوْریه ممكن باشد، دروغ گفته نشود) بنابراین اصل در دروغ حرمت و عدم جواز است مگر در دو مورد ذكر شده . و اما اصل در توریه (بروزن توصیه، یعنی : گفتن سخنی كه دارای چند معنا بوده و اراده كردن معنایی بر خلاف آنچه كه شنونده برداشت می كند) حلیت و جواز است مگر در مواردی كه باعث غش و فریب در معامله و یا تضییع حق دیگران و یا مفسده دیگری باشد. حال متأسفانه برخی با وجود راه حلال (تُوْریه) از راه حرام و مبغوض (دروغ) برای كسب منفعت و دفع ضرر استفاده می كنند. و این انحراف بزرگی است كه خیلی از جوامع گرفتار آن هستند كه راه های فراوان حلال الهی را كنار گذاشته و از آنها استفاده نمی كنند و در مقابل خود را گرفتار حرام می كنند. http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/  
99
    کامنت بنویسید...