مصطفی م , momomostafa

مصطفی م

 خدا کمکمان کن رنگ و لعابهای دنیا فریبمان ندهد ؛ که مبادا طلای عقبی را به مس دنیا بفروشیم
مصطفی م , momomostafa

مصطفی م

مطالب

88/04/26 23:48

همه چیز درباره احمد ابریشمچی مدیر عامل ایران نوکیا...

همه چیز درباره احمد ابریشمچی مدیر عامل ایران نوکیا و ایراتل!(بهمراه عکس)
ایشان حاج آقا "ابریشم چی" صاحب "نوکیا" در جمهوری اسلامی هستند. در ایران پشت پرده هستند اما در خاورمیانه مشهور.

در جریان جنگ با عراق خیلی فعال بوده است. یعنی برای کمک به رزمندگان سرگرم واردات بوده است. خیلی هم خیرخواه است. یعنی صاحب چندین مرکز خیریه در سراسر کشور به نام امام هشتم، بویژه در قم و مشهد است. به مرد طلائی جمهوری اسلامی مشهور است اما خودش می گوید که همه وقتش صرف امور خیریه است!

سالهاست که از رفقای آیت الله هاشمی شاهرودی ( رئیس قوه قضائیه ) کنونی و رئیس قبلی قوه قضائیه آیت الله محمد یزدی عضو کنونی شورای نگهبان است.

نه فقط مدیر عامل شرکت "ایران نوکیا" بلکه "ایراتل" هم هست. خودش می گوید که در محافل مشاوره ای نظام حضور دارد و حتی رابطه ای نزدیک با مسئولین ارشد نظام دارد. او را "مرد بدون خط قرمز ایران " لقب داده اند. حاج آقا ابریشم چی از سرمایه داران مشهور خاورمیانه است.

سعید ابریشم چی، پسر دایی نازنین حاج آقا ابریشم چی که گویا مدام در کار قرآن شناسی است، گاهی که وقت پیدا می کند مسئولیت امور خیریه نوکیا را برعهده می گیرد! البته آقا سعید هم خیلی گریزان از مظاهر مادی دنیاست!

مدرسه و دانشگاهی را جدیدا در بیدگل ساخته که تلفیقی از معماری سنتی و مدرن است. حاج احمد ابریشمچی به گفته آقا سعید، با مسئولین نظام هم به دلیل پروژه های بزرگ مخابراتی(بخوانید وارد کردن سیستم های پیشرفته فیلترینگ و ....) در ارتباط نزدیک است.

حاج احمد گاه در ویلای اختصاصی در شمال کشور که شهرکی بزرگ است قابل دسترسی و ملاقات است. هر سال، هنگام سال نو، اکثر اعضاء فامیل را به مدت یک هفته میهمان ویلای خود در حوالی محمود آباد می کند. نزدیک به دویست نفر در این مجموعه تفریحی جمع می شوند. در مجموعه تفریحی حاج آقا در محمود آباد گاه قاریان قرآن، گاه خدمتگذاران مردم و نظام، گاه معلولین کشور، میهمان ویژه حاج ابریشمچی اند.
پیش از همه کارمندان ، در برج نوکیا حاضر می شود. هر گاه وقت می کند روی دین شناسی مطالعه می کند. (این اطلاعات از زبان سعید برادر زاده حاج ابریشمچی نقل شده است...
ابریشمچـــــــــــــــــــــــــــی
حاج آقا "ابریشم چی" صاحب "نوکیا" در ایران سالهاست که از رفقای آیت الله هاشمی شاهرودی ( رئیس قوه قضائیه ) کنونی و رئیس قبلی قوه قضائیه آیت الله محمد یزدی عضو کنونی شورای نگهبان است.نه فقط مدیر عامل شرکت "ایران نوکیا" بلکه "ایراتل" هم هست. خودش می گوید که در محافل مشاوره ای نظام حضور دارد و حتی رابطه ای نزدیک با مسئولین ارشد نظام دارد. او را "مرد بدون خط قرمز ایران " لقب داده اند. حاج آقا ابریشم چی از سرمایه داران مشهور خاورمیانه است. حاج احمد به گفته آقا سعید ابریشم چی برادرزاده ایشان، با مسئولین نظام هم به دلیل پروژه های بزرگ مخابراتی(بخوانید وارد کردن سیستم های پیشرفته فیلترینگ و ....) در ارتباط نزدیک است. حاج احمد گاه در ویلای اختصاصی است در شمال کشور که شهرکی بزرگ است قابل دسترسی و ملاقات است. هر سال، هنگام سال نو، اکثر اعضاء فامیل را به مدت یک هفته میهمان ویلای خود در حوالی محمود آباد می کند. نزدیک به دویست نفر در این مجموعه تفریحی جمع می شوند. در مجموعه تفریحی حاج آقا در محمود آباد گاه خدمتگذاران مردم و نظام، میهمان ویژه حاج ابریشمچی اند.ایشان حاج آقا "ابریشم چی" صاحب "نوکیا" در جمهوری اسلامی هستند. در ایران پشت پرده هستند اما در خاورمیانه مشهور.

در جریان جنگ با عراق خیلی فعال بوده است. یعنی برای کمک به رزمندگان سرگرم واردات بوده است. خیلی هم خیرخواه است. یعنی صاحب چندین مرکز خیریه در سراسر کشور به نام امام هشتم، بویژه در قم و مشهد است. به مرد طلائی جمهوری اسلامی مشهور است اما خودش می گوید که همه وقتش صرف امور خیریه است!

سالهاست که از رفقای آیت الله هاشمی شاهرودی ( رئیس قوه قضائیه ) کنونی و رئیس قبلی قوه قضائیه آیت الله محمد یزدی عضو کنونی شورای نگهبان است.

نه فقط مدیر عامل شرکت "ایران نوکیا" بلکه "ایراتل" هم هست. خودش می گوید که در محافل مشاوره ای نظام حضور دارد و حتی رابطه ای نزدیک با مسئولین ارشد نظام دارد. او را "مرد بدون خط قرمز ایران " لقب داده اند. حاج آقا ابریشم چی از سرمایه داران مشهور خاورمیانه است.

سعید ابریشم چی، پسر دایی نازنین حاج آقا ابریشم چی که گویا مدام در کار قرآن شناسی است، گاهی که وقت پیدا می کند مسئولیت امور خیریه نوکیا را برعهده می گیرد! البته آقا سعید هم خیلی گریزان از مظاهر مادی دنیاست!

مدرسه و دانشگاهی را جدیدا در بیدگل ساخته که تلفیقی از معماری سنتی و مدرن است. حاج احمد ابریشمچی به گفته آقا سعید، با مسئولین نظام هم به دلیل پروژه های بزرگ مخابراتی(بخوانید وارد کردن سیستم های پیشرفته فیلترینگ و ....) در ارتباط نزدیک است.

حاج احمد گاه در ویلای اختصاصی در شمال کشور که شهرکی بزرگ است قابل دسترسی و ملاقات است. هر سال، هنگام سال نو، اکثر اعضاء فامیل را به مدت یک هفته میهمان ویلای خود در حوالی محمود آباد می کند. نزدیک به دویست نفر در این مجموعه تفریحی جمع می شوند. در مجموعه تفریحی حاج آقا در محمود آباد گاه قاریان قرآن، گاه خدمتگذاران مردم و نظام، گاه معلولین کشور، میهمان ویژه حاج ابریشمچی اند.
پیش از همه کارمندان ، در برج نوکیا حاضر می شود. هر گاه وقت می کند روی دین شناسی مطالعه می کند. (این اطلاعات از زبان سعید برادر زاده حاج ابریشمچی نقل شده است...
ابریشمچـــــــــــــــــــــــــــی
حاج آقا "ابریشم چی" صاحب "نوکیا" در ایران سالهاست که از رفقای آیت الله هاشمی شاهرودی ( رئیس قوه قضائیه ) کنونی و رئیس قبلی قوه قضائیه آیت الله محمد یزدی عضو کنونی شورای نگهبان است.نه فقط مدیر عامل شرکت "ایران نوکیا" بلکه "ایراتل" هم هست. خودش می گوید که در محافل مشاوره ای نظام حضور دارد و حتی رابطه ای نزدیک با مسئولین ارشد نظام دارد. او را "مرد بدون خط قرمز ایران " لقب داده اند. حاج آقا ابریشم چی از سرمایه داران مشهور خاورمیانه است. حاج احمد به گفته آقا سعید ابریشم چی برادرزاده ایشان، با مسئولین نظام هم به دلیل پروژه های بزرگ مخابراتی(بخوانید وارد کردن سیستم های پیشرفته فیلترینگ و ....) در ارتباط نزدیک است. حاج احمد گاه در ویلای اختصاصی است در شمال کشور که شهرکی بزرگ است قابل دسترسی و ملاقات است. هر سال، هنگام سال نو، اکثر اعضاء فامیل را به مدت یک هفته میهمان ویلای خود در حوالی محمود آباد می کند. نزدیک به دویست نفر در این مجموعه تفریحی جمع می شوند. در مجموعه تفریحی حاج آقا در محمود آباد گاه خدمتگذاران مردم و نظام، میهمان ویژه حاج ابریشمچی اند.


99
کامنت بنویسید...
آخرین مطالب مصطفی م
سلام داداشی رضا امینی هستم کار واجب و فنی دارم باهات... با سلام و احترام فرا رسیدن سال 1390 خورشیدی و ایام... چقدر طول می کشه تا نوبت من بشه؟... اگه خانومها بجای حامله بودن تخم می گذاشتن(جنبه خوب... آزمایش ضد سرقت ماشین های ایران خودرو و سایپا(حتما... هدیه همراه اول به مشترکینانش چیت؟... تاریخی ترین چک کشور +تصویر تصویر این چک را تابناک... حقیقی: با الناز شاکردوست ازدواج نکرده ام روزنامه... تصویر تاریخی‌ترین چک کشور تصویر این چک را تابناک... تصاویر بدون سانسور از شنای زنان ایرانی تصاویر بدون... همه چیز درباره احمد ابریشمچی مدیر عامل ایران نوکیا... بزرگترین قربانیان هک در ایران و جهان بزرگترین هك... تصاویر دیدنی بازید اوباما از کاخ سفید ( رئیس جمهور... نامه صنف آفتابه سازان به رییس جمهور!... زنان در استادیوم(ببینو بخند)     گلشیفته فراهانی به طور رسمی یک بازیگر هالیوودی شد(افتخار... انتشار عکس پارتی دختران در حمام یک هتل (عکس 18-)... بخون ، تو رو خدا فقط کمی وقت بزارو بخون بخونن، کسایی... عجیبترین کشف(نبینی ضرر میکنی)     اخیرا در یکی از... چقدر باحاااااااااااااال