مجتبی  , moji13tala

مجتبی

  کتاب مقدس  آدم برفی ها یک آیه دارد: " دلگرم نشو ! "
مجتبی  , moji13tala

مجتبی

مطالب

91/01/7 19:31

ساخت منزل اخرت ساخت منزل آخرت در این دنیا ، از دید...

ساخت منزل اخرت
ساخت منزل آخرت در این دنیا ، از دید روانشناسی!
این مطالب با بهره گیری از یکسری از اصول موجود در نظریه فروید نوشته شده و توان فهم آن اکثرا در دانشجویان روانشناسی موجود می باشد.  بسم الله الرحمن الرحیم هر فردی دارای یه انرژی در درون خودش هست این انرژی برای تخلیه ی خودش ، به دنبال راه هایی است. برای این انرژی چیزی که مهم هست اینه که تخلیه بشه و ازاد بشه. حالا اگه این انرژی راه هایی رو برای تخلیه ی خودش پیدا کنه که اون راه ها تنها وابسته به بدن هستند ،آنوقت انسان در سطح بدنی و جسمی خواهد ماند و  سازگاری او با محیط نیز کم خواهد شد چون محیط که در برگیرنده ی تغییرات است ،مسلما نمی تواند تمام تجهیزات و امکاناتش را بر فردی که توجه  و انرژی خود را تنها بر معدودی از امکانات محیطی معطوف کرده است ، عرضه دارد. چنین فردی تا زمانیکه در این دنیا هست می تواند علی رغم تغییرات محیطی ،انرژی اش را بر حسب جستجوی راه هایی که بدانها عادت کرده است ،تخلیه کند .ولی تا زمانی که در این دنیا هست و تا زمانی که انقدر تغییرات چشمگیروناگهانی نیستند(خصلت اکثر تغییراتی که در این دنیا رخ می دهد تدریجی بودنشان و قابل پیش بینی بودنشان است.بنابرین این دنیا برای این فرد امکان زندگی و رفع نیازها را بر اورده می کند .) تبیینی که از قیامت در قرآن شده حول صحبت ازیک تغییر ناگهانی و بسیار چشمگیری است . بصورتی که این دنیا بگونه ای تغییر می یابد که دنیای دیگری تشکیل می شود به نام جهان اخرت. هر چقدر تغییر محیط زیاد باشد و همچنین فرد از قبل خود را برای سازش با تغییر اماده نکرده باشد ، تاثیرات تغییر بر فرد بیشتر خواهد بود.  امادگی برای تغییر (برای بهره بردن از امکاناتی که بعد از تغییر فراهم میشود)مستلزم این است که تخلیه ی انرژی خود را از طریق سرمایه گزاری بریک  شی و ماده  خاص ،عادت نداده باشیم .و در واقع رفع نیازهای خود را تنها به راه های معدودی، محدود نکرده باشیم . و در واقع انرژی مان توانایی تخلیه ی خود را در راه های مختلف کسب کرده باشد .راه هایی جز انچه که از ان به عنوان راه های بدنی و وابسته به جسم تعبیر می شود.چون در اینصورت است که فرد می تواند از یک شی دل بریده و به شی یا چیز دیگری که در مسیر جدید برای رفع نیازهای حیاتی است اقدام کند.مسیر جدیدی که از آن تحت عنوان آخرت یاد می شود. ورود به دنیایی جدید با امکانات جدید ،لزوم داشتن ابزار الاتی را برای بهره بردن از ان مطرح می کند.ابزار الاتی که منظور از ان انسانی است  که از قبل ورود به محیط جدید ساختار خود را طوری بنا کرده که توانایی رفع نیازهای خود را تحت شرایط گوناگون دارد. در هر حال فردی که با ورود به دنیای جدید( اخرت) توانایی سازگاری با ان را کسب نکرده بنابرین نمی تواند از ان،انطور که شایسته  است بهره ببرد یعنی فرد با اینحال که زنده است انرژی اش توان تخلیه را متناسب با محیط بیرون خود ندارد و این فرد  دچار حالات اضطرابی می شود . حالاتی که در عضوهایی از او نمایان می شوند که در دنیا از طریق انها تخلیه انرژی می کرده است.بر فرض اگر فردی خود را به کار دزدی از طریق دست عادت می داده ، برای تخلیه ی انرژی تنها به ان دست وابسته است و بنابرین دست او در آن دنیا دچار حالات حرکت و بیانگردزدی او خواهد بود به عبارتی گواهی خواهد داد .گواهی کارهای او در این دنیا. بنابرین هر کس در این دنیا در حال ساخت ان دنیای خویش است و این دنیا فرصتی است . 
99
    کامنت بنویسید...
    آخرین مطالب مجتبی
    تولدت مبارک عاشق شوید… نه به خاطر لذت بوسه و هم آغوشی… به خاطر... آدم ها وقتی دلتنگ میشن.... آرام باش، حوصله کن، آب های زودگذر، هیچ فصلی را نخواهند... گاهی برای او چیزهایی می نویسی بعد پاک می کنی پاک... بین ماهی های اقیانوس و ماهی های تنگ هیچ فرقی نیست... روزی بهلول بر هارون وارد شد.... گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم!... ای کاش فشار .... دختر بچه : دوسِت دارم پسر بچه : مثل آدم بزرگا؟... جان لنون می گوید وقتی به مدرسه می رفت، با پرسش زیر... یک قدم که به سمتت می آیم یک قـــــــــــدم عقب تر... نیم ساعت پیش , خدارا دیدم !... گلوله نمیدانست .... این روزها پرم از لحظه هایی که دوسشان ندارم به من ایمان بیاور در یک لحظه میتوانم تنها یک لحظه... روبنده ات ، روسری ات ، روپوش ات همه را بیار جلوتر... وقتی که راه نمیروی، نمی دوی ؛ زمین هم نمیخوری واین"... هی تو … نمیدانم نامت را چه بگذارم … مخاطب خاص !... می نویسم.... ترشحات خوبی هایت به سنگین ترین نقطه قلبم رسیده است... مــــی گــــویــنــد ســـــاده ام .... زندگی آیا درون سایه هامان رنگ می گیرد؟... خنده هایم را در هفت سالگی ام جا گذاشتم....