محسن نظری , mohsen12345678980

محسن نظری

 هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم اندوه بزرگی ست چه باشی، چه نباشی..
محسن نظری , mohsen12345678980

محسن نظری

مطالب

97/03/3 11:46

یواشکی دوستت داشتم ، راحت نگاهت می کردم....

یواشکی دوستت داشتم ،
راحت نگاهت می کردم...
حالا که همه می دانند دوستت دارم ،
یواشکی نگاهت می کنم!
99
کامنت بنویسید...
آخرین مطالب محسن نظری