محسن نظری , mohsen12345678980

محسن نظری

 کاش در سکوتِ تو همانقدر "دوستت دارم" باشد  که در اشتیاقِ من...!  #لیلا_مقربی
محسن نظری , mohsen12345678980

محسن نظری

مطالب

97/03/1 09:00

شنیده بودم شب نخوابیدن عمر آدم را کوتاه میکند دیدم...

شنیده بودم شب نخوابیدن
عمر آدم را کوتاه میکند
دیدم عمرم دارد
بدون تو میگذرد
دیگر هیچ شبی را
نخوابیدم
#مانگ_میرزایی
99
کامنت بنویسید...
مینا  دردونه  , tanha_bikas770
سه شنبه 1 خرداد ، 10:50
دیگر هیچ شبی را نخوابیدم ... ...
ادامه