میلاد پاپی , miladpapi_2009

میلاد پاپی

 اگر اسبها به خدا معتقد باشند فکر میکنند خدا به جای حرف زدن شیهه میکشد(امل دانگه)
میلاد پاپی , miladpapi_2009

میلاد پاپی

مطالب تصاویر 38

90/12/1 01:53

احمد شاملو-لمس تن تو لمسِ تن تو ، شهوت است و گناه...

احمد شاملو-لمس تن تو
لمسِ تن تو ، شهوت است و گناه حتی اگر خدا عقدمان را ببندد داغیِ لبت ، جهنم من است حتی اگر فرشتگان سرود نیکبختی بخوانند هم آغوشی با تو ، هم خوابگیِ چرک آلودی ست حتی اگر خانه ی خدا خوابگاهمان باشد فرزندمان، حرام نطفه ترین کودک زمین است حتی اگر تو مریم باشی و من روح القدس خاتون من! ... حتی اگر هزار سال عاشق تو باشم ، یک بوسه یک نگاه حتی،حرامم باد اگر تو عاشق من نباشی :).
99
    کامنت بنویسید...